Begravning – det var massor av gåvor, måste alla få ett tackkort skickat till sig?

av Etikettdoktorn den 13 september, 2017

Fråga:
Är det verkligen nödvändigt att skicka tackkort till alla som gett en gåva till en fond.

Vid min mans begravning närvarade bara barn, barnbarn, mor, syskon med respektive.

Eftersom det skulle vara kremering så avböjde vi blommor annat än handblommor som vi tillhandahöll.

Däremot hade han pga sitt yrke och fritidssysselsättning en mycket stor bekantskapskrets och väldigt många skickade en gåva till ett stort antal fonder.

Detta blev ett mycket stort antal personer totalt sett.

Måste vi anhöriga skicka tackkort?

Dels är problemet att vi i många fall endast har förnamn på givarna, vet inte var somliga bor etc.

Flera har samlat ihop så det är många namn på samma papper.

Om man skickar kort till de man kan spåra, blir det inte fel då när de som vi inte vet efternamn/adress inte får tackkort?

Dels kommer det att gå åt en förmögenhet att skicka tackkort till alla även om man skulle lyckas spåra upp alla.

Förväntar man sig att få tackkort idag?

Svar:
Det finns nog ingen statistik på hur stor andel av givarna som förväntar sig ett tackkort.

En lösning är att du annonserar ett tack i tidningen och så är det avklarat.

Till de närmaste kan du skicka ett tackkort om du så vill.

Klicka här för att läsa min artikel om tack efter begravning >>

Lämna en kommentar