matsdanielsson.se

Bordsplacering – var placeras en professor i förhållande till en överstelöjnant?

av Etikettdoktorn den 20 januari, 2019

Fråga:
Var bordsplaceras en professor i förhållande till en överstelöjtnant?

Svar:
1909 upphörde Kungliga rangordningen att gälla.

Men en Överstelöjtnant var Konungens troman och får väl därmed anses vara den som skulle placeras finast.

Idag tar du mer hänsyn till om personen besökt dig förr, eller är det första gången. Är ni bekanta och är personen där i kraft av sitt ämbete?

Ålder, släktskap, vänskap eller yrkesmässig kontakt är idag mer avgörande för bordsplaceringen än titel.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering >>

 Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Lämna en kommentar