Bordsplacering – vilka sitter vid honnörsbordet på ett bröllop?

av Etikettdoktorn den 24 mars, 2017

Fråga:
Har en fråga kring vilka som bör sitta vid honnörsbordet, lokalen tillåter maximalt att 8 personer totalt sitter vid bordet, dock helst färre.

Bruden har endast mor utan respektive, dock en bror med fru för information (även om syskon normalt inte sitter där).

Brudgummen har sin mor med make samt sin far med fru.

Vi får alla plats men osäker om det blir rätt med 5 platser för brudgummen och två för bruden?

Om det föreslås, är följdfrågan hur vi placerar oss på bordet som är ett U, antar att det är brukligt att vi som brudpar sitter i mitten av bordet?

Svar:
De givna personerna är vid brudparet är brudens far till höger om henne, i ert fall ersätts han av brudens bror.

Till höger om brudens bror sitter brudgummens mor.

På brudgummens vänstra sida sitter brudens far och till vänster om henne sitter brudgummens far.

Där har ni de sex personer som ska sitta vid honnörsbordet och brudparet sitter i mitten.

Vill ni sedan utöka till åtta personer sätter ni de nya makarna längst ut,  men de sist nämnda behöver inte sitta vid honnörsbordet.

Det gäller även brudens brors hustru.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering vid bröllop >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Lämna en kommentar