Bordsskick – varifrån kommer ordet skål?

av Etikettdoktorn den 30 oktober, 2017

Fråga
Jag undrar om ordet skål– kom det från vikingas segrar över fiender och att de då tog skallen på fienden och drack deras blod ur?

Svar:
Det enkla svaret blir – nej. Så var det inte, det är en skröna.

Förvisso sägs det att man skålade med höger hand som viking och med blicken fäst på varandra. Därmed förhindrades att vapen drogs.

Men det är inte bakgrunden till ordet skål.

Ordet skål är som sådant fast rotat i svenska traditioner och har årtusenden i sin historik. Men själva ordet är faktiskt fornsvenska och det är ”skal”, som är ursprunget. Ordet ”skal” betydde i fornsvenskan ett dryckeskärl, något som omslöt.

Men visst finns vikingarnas historia där också, åtminstone den tidsperioden då man dyrkade asagudar.

Man lyfte bägaren eller mjödhornet, till asagudarnas ära och bad om krigslycka och framgång. Men det kunde lika gärna vara bonden på Birka som önskade god skörd.

Därefter blev skålen mer och mer utvecklad, för att bli en hyllning till ledare, kungligheter och fäderneslandet.

Sedvänjan kom sedermera att bli en borgerlig, krävande ritual med många regler om och till vem man skålade. Men även här spred sig skicket ut till allmogen, man skålade utan rangordning.

Då kunde även kärleken hyllas vid en skål och det blev lyckönskningar.

Klicka här för att läsa min artikel om skålande >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

Lämna en kommentar