Disputation – bihandledares roll vid disputationsmiddag?

av Etikettdoktorn den 19 april, 2017

Fråga:
Jag är bihandledare till en doktorand som snart disputerar vid ett annat universitet än det som jag är verksam vid.

Det är första gången jag är bihandledare till en doktorand som disputerar och därför inser jag att det är annan vett och etikett som gäller, än när man är huvudhandledare, vilket jag har erfarenhet av.

Det hör väl till kutym att tacka ja till inbjudan till festen?

Jag vill gärna gå men disputation och fest äger rum i en annan stad varför det ställer till med fler kostnader för mig att betala privat, än om festen hade ägt rum i samma stad där jag är verksam.

Hur är det med tal? Bihandledare brukar väl inte hålla tal?

Doktoranden har avsagt sig presenter.

Det är väl ändå lämpligt att komma med blommor efter disputationen, så som du rekommenderar i ditt brev om disputationer?

Svar:
Tack för att du frågar mig, det känns närmast som om du är mer kvalificerad än jag att besvara dina frågor.

Först till inbjudan och det får man väl säga att det får anses som mest artigt att tacka ja till inbjudan. Inbjudan visar att du är uppskattad och önskad.

Sedan kan det finnas flera skäl till att avböja, som kostnader etc. Men det får då anses vara mer korrekt att framföra ”annat skäl” som att du redan är uppbokad.  En vit lögn, javisst, men kanske lite trevligare att framföra.

I talordningen så finns inte biträdande handledare nämnd, men om respondenten i sitt tacktal nämner dig, så kanske du ändå bör vara förberedd.

Det talet kan komma efter opponentens tal, under forskningsmedarbetare. Ditt tal kan vara mycket kort, det blir nog närmast uppskatta ju kortare det är. Många vill säkert tala länge.

Till sist blommor, som du skriver, efter disputationen blir bra.

Vid festen blir det svårt att hantera, man har inte alltid tillräckligt med vaser.

Klicka här för att läsa min artikel om disputationsmiddag >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Lämna en kommentar