Disputation – överlämnande av presenter?

av Etikettdoktorn den 23 januari, 2013

Fråga:
När överlämnar man present vid disputation, direkt efter disputationen eller vid efterfesten?

 

Svar:
Om man inte ska vara med på festen senare kan presenten överlämnas direkt efteråt.  Gratulationer sparas till det ögonblick, då disputanten är utanför salen och har hunnit avtacka opponenten och ordföranden.

(Ibland finns det ett presentbord på disputationen, då kan man lämna presenten där innan middagen. Detta är vanligt då disputationsmiddagen direkt efterföljs av mingel och fest.)

 

Med Vänlig Hälsning

Anna Danielsson

Lämna en kommentar