Disputationsfest – vad ska jag som respondent säga i mitt tal?

av Etikettdoktorn den 23 februari, 2018

Fråga:
Jag ska disputera snart.

Jag har tal i min disputationsfest.

Vad rekommenderar du att jag säga?

Svar:
Du ska som respondent och ny doktor samt värd inledningsvis hälsa samtliga välkomna med ett kort välkomsttal på någon minut.

Du kan här skåla för ditt universitet,du kan även vänta något och ta detta som ett andra tal, men även detta sker mycket kortfattat.

I ditt tal som kommer efter rektor alternativt universitets högste närvarandes tal till dig, vilket då blir tal nummer tre, ska du rikta ditt tack till följande personer och i den ordning jag skriver dem här.

Professor på institutionen,  handledaren, opponenten, medarbetare i forskningen, övriga kollegor, din egen  familj, dina vänner och till sist den person du håller av t.ex din partner.

I övrigt kan du ganska fritt berätta om hur du upplevt din tid som forskare.

Men med alla dessa tack kommer ditt tal ändå ta lite tid och 3-5 min är ganska lagom totalt.

Klicka här för att läsa min artikel om respondentens tal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Lämna en kommentar