bestickning

Fråga:
Om en entreprenör, med tidsbegränsat avtal enligt LOU, erbjuder anställda inom en offentlig myndighet, att delfinansiera deltagande i ett evenemang (en gala).

I det här fallet med en rabatt på drygt 10%, räknas då detta som bestickning?

Svar:
Innan jag ger svaret vill jag betona att detta svar bygger på mina kunskaper förvärvade inom en verksamhet som ofta granskas och genom efterforskning och kontakter med personer med denna kompetens.

Mitt svar ska endast ses som en inriktning och jag kan inte ansvara för det beslut som tas, för detta ska ni anlita en kunnig jurist.

Till frågan, gundregeln är att allt som görs med någon form av erbjudande eller förmån till offentligt anställd eller i offentligt ägda bolag och som kan utöva en otillåten påverkan ska undvikas.

En entreprenör (oavsett om de är en del av en upphandling eller inte) ska således inte erbjuda några ekonomiska fördelar, då det kan ses som försök till bestickning.

Innebär delfinansieringen en förmån för de anställda i den offentliga verksamheten och man redan givit erbjudandet, anser jag att den leverantören redan i det skedet riskerar att bli granskad av åklagare.

Erbjudandet KAN innebära att leverantören i nästa upphandling kan bedömas annorlunda och en konkurrent till entreprenören skulle definitivt använda den kunskapen om det kom till deras kännedom. T.ex. genom att anmäla händelsen i efterhand.

Som myndighet eller offentlig verksamhet skulle jag omedelbart lämna erbjudandet lämnas till ledningen som får hantera det juridiskt korrekt och konsultera jurist för att därefter återlämna erbjudandet på rätt sätt.

Man ska alltså inte vare sig tacka ja eller nej, man ska se till att erbjudandet anses om otillbörligt och lämna det vidare till verksamhetsledning. Det finns fall där man sagt nej tack och trots detta granskats för tagande av muta.

Tveksam? Då är alltid nej bättre än ja eller kanske.

Men återigen, detta svar bygger på mina erfarenheter och mitt råd är att ni ska anlita en jurist för bästa handläggning.

Klicka här för att läsa min artikel om mutor och bestickning >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Efter att ha googlat så kom jag fram till din intressanta artikel om mutor och bestickning. Jag har några frågor och funderingar och undrar vad du anser.

Jag köpte ett presentkort för 500 kr i ett köpcentrum.

I köpet så ingick det en herrgårdsvistelse som är värd mer än själva presentkortet. Är det lagligt eller muta/bestickning?

Jag jämför med rättsfallet: Domstol Högsta Domstolen Avgörandedatum 1993-10-20 MålnummerB2833-91 Lagrum17 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)

Ett företag som säljer kontorsutrustning har sänt ut erbjudanden till ett stort antal arbetsplatser, såväl offentliga som privata. I erbjudandena, som varit adresserade till olika arbetstagare, utfäste sig företaget att skänka en freestyle-apparat (värde ca 300 kr), om produkter ur företagets katalog beställdes för mer än ett visst angivet belopp (1500 kr).

Företaget blev dömt. Varför var det olagligt erbjudande, men inte det som köpcentrat erbjuder?

Jag vill reda ut begreppen är p g a att jag vill erbjuda mina kunder att få presentkort att handla för om de köper av mig.

Får jag, konkret erbjuda alla kunder t ex att ”om du köper så får du lika mycket pengar att handla för.

Kan ju låta som en korkad affärsidé, men jag behöver med goodwill få snurr på annonseringen.

Vilken information måste jag spara om kunderna? Får jag spara information om kunderna?

Svar:
Bästa svaren på dina frågor får du från Institutet mot mutor, jag är mest lekman.

Men, först måste man fundera på vem som är motpart, kan gåvan innebära otillåten påverkan?

En gåva till en privatperson, som saknar koppling till verksamheten är ingen bestickning.

Om du däremot varit byggnadsinspektör och butiken planerar bygga ut, då hade gåvan klassats som bestickning. Oavsett om det fanns koppling eller inte.

Företaget du refererar till gav alltså gåvor av betydande värde till offentliga kunder som kunde påverkas till gynnande beslut avseende framtida inköp.

Mellan privata företagare är det företaget som tar emot mutan som måste anmäla sig själva till åklagare, men så fort det finns en offentlig koppling kan åklagare åtala utan anmälan.

Det beror alltså på vem som är din kund, är du tveksam ska du först anlita juridisk kompetens. Jag skulle nog göra det om du även vänder dig till offentliga verksamheter. Det gäller även statliga och kommunala bolag.

Men viktigt är att du ska inte se mina råd som någon juridisk vägledning, jag kan inte ta det ansvaret för dina kommande beslut.

Vad du får spara och hur du lagrar den finns i personuppgiftslagen. Det finns en hel del på nätet i den frågan.

 Klicka här för att läsa min artikel om mutor och bestickning >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Jag arrangerade ett barnkalas i hemmet åt min son i förskoleåldern.

Jag misstänkte ena presenten som ovanligt dyr. Idag undrar jag om jag ska tolka detta som en muta eftersom priset när jag letar på nätet ligger runt 1000kr.

Hur hantera detta? Lämna tillbaka och säga vad? Till saken hör att jag är kommunpolitiker i opposition.

Svar:
Nu är detta mest en juridisk fråga och du får mitt lekmannasvar. En jurist kan alltid vägleda dig bättre.

Det är ingen muta du tagit enligt mitt förmenande, då det är din son och inte du som fått presenten. Men visst befinner du dig, som vårdnadshavare, i gråzonen och det är bra att du reagerar. Tänk om fler vore lika kloka som du.

Först av allt, kan denna person som ligger bakom presenten utöva otillbörlig påverkan på dig? Kan dina beslut påverkas om denna person ger dig fördelar?

Det handlar inte om din moral och hur du anser att du påverkas, utan om det är en möjlighet att någon person i din position skulle kunna tänkas bli påverkad av en gåva från denna förälder?

Ska vi följa mutlagstiftningen så har du redan tagit emot gåvan, så det är redan försent. Att lämna tillbaka gåvan ger ingen ”laglig” effekt. Du är per definition redan otillbörligt påverkad i så fall.

Nu när du känner dig tveksam bör du omgående ta upp dilemmat med din gruppledare och din kommundirektör.

Bedömer ni att presenten är i gråzonen, lämna den till kommunens samling av gåvor och få inlämnandet diariefört. Då har du i alla fall gjort vad du kunnat.

Men låt inte diskussionen stanna hos gruppledaren, du kan inte vara säker på att hen vet mer än vad du nu gör.

Om det skulle lyftas i ljuset i framtiden kan du inte heller vara säker på att den personen skyddar dig. Kanske bevaras eget rykte först.

Jag är trots dessa pessimistiska ord ganska säker på att du inte utsatts för bestickning, men om, bara om, du någon gång blir ifrågasatt, så har du lyft upp detta på agendan.

Föräldern som gav presenten kommer knappast säga något, det vore som att anmäla sig själv för bestickning.  Så avvakta med den diskussionen tills dess att ni diskuterat dilemmat på kommunen. Kommer frågan upp, säg som det är.

Klicka här för att läsa mer om mutor och bestickning >>  

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Fick ett så trevligt bemötande på en läkarmottagning inför en operation jag skulle göra. Alla vara så himla trevliga och proffsiga, och gjorde mer än vad man kan begära för att se till att jag var så nöjd och tillfreds det bara gick. Och operationen gick utmärkt.

Nu vill jag tacka dem med en gåva av något slag – hur gör jag det på bästa sätt? Får man ge vin till läkare och sjuksystrar? Eller kan man komma dit med fika och något? Vad tycker du?

Svar:
Det är jättetrevligt att du uppskattat ditt omhändertagande och de blir säkert glada för ett tack. Du ska undvika att ge gåvor som riskerar att ge en ”otillbörlig påverkan”, det finns exempel där vin räckt för att det ska anses vara så. Med otillbörlig påverkan avses alltså bestickning, eller om personalen tar emot gåvan, en muta. Det är alltså stor sannolikhet att man kommer säga nej tack av det skälet.

Mitt tips är att du skriver ett tackkort, köper en fruktkorg till hela personalgruppen och lämnar in denna. Tårtor och bakverk är givetvis ett alternativ, men ganska ”vanligt” som tack. Annars pratar du med chefen, frågar vilken dag de är flest personal, köper lite gott bröd och ost etc och bjuder på en frukostfika. Då blir det uppskattat och ligger inom de tillåtna gränserna.

Klicka här för att läsa min artikel om mutor och bestickning >>

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Min dotter slutar förskolan och jag vill ge en present till den fröken hon haft i 3 år. Vilken present är lämplig, vilken prisklass bör man lägga sig på?

Svar:
Du får välja något personligt, kanske som gör att hon minns din dotter om några år, som en bild eller teckning eller ett fint brev. Men presenten får inte ha ett högt värde, jag skulle nog säga att över 100 kr ska du inte sträcka dig, då din dotters fröken är en person i offentlig ställning så får hon inte ta emot gåvor av högt värde.

Lite varning här. Det kan tyckas fånigt, men lagen om mutor gäller i alla sammanhang och speciellt offentligt anställda personer (gäller även privat anställda men med offentligt uppdrag, som här).  Risken finns att du dessutom gör dig skyldig till bestickning, så håll värdet lågt.

Läs mer om mutor och bestickning

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

{ 0 kommentarer }