matsdanielsson.se

brudens mor

Fråga:
När kan brudens mor hålla tal, i vilken ordning och är det ok?

Eller är det bara brudens far som ska hålla tal?

Är det bättre att stå till samma i ett tal?

Svar:
Brudens far, eller mor, kommer alltid som andra tal.

Första talet är välkomsttalet och andra talet är ni.

Ofta är det brudens far som håller detta, men det spelar ingen roll om modern hellre vill hålla det.

Vill ni båda tala få ni antingen dela på dessa 5-6 minuter, eller låta den andre av er tala efter brudgummens far.

Jag skulle nog rekommendera ett och samma tal, det blir väldigt mycket talande annars.

Klicka här för att läsa min artikel om talordning på bröllop >>

 Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Min dotter gifter sig i sommar, ca 70 gäster.

Jag vill gärna hålla tal till dem.

Först till bruden, sedan till brudgummen sedan till brudparet.

Jag har surfat och ser att traditionellt håller brudens far tal.

Men ser också att mamma kan hålla tal.

Vilka skall hålla tal?

Kan brudens mor hålla tal?

Jag skulle också vilja lämna en present, passar det att göra officiellt eller tar man det vid sidan om? Är det OK att ta upp med toast mastern!

Svar:
Det finns fyra  förväntade tal 1 Välkomsttal av brudens far, ca 1 min.

Brudens fars tal till dottern 3-5 min, brudgummens fars tal och sist tacktalet från brudgummens far.

Om brudens far inte vill/inte kan så kan någon annan hålla talet.

Ibland vill föräldrarna tala tillsammans och det går också bra, eller som du skriver – bruden mor håller talet istället för fadern.

Brudens mor kan hålla tal och du kan hålla ett eget tal, eller ”dela på tiden” med brudens far.

I det fall du vill hålla ett eget tal och fadern redan gjort det, hamnar du efter brudgummens far i talarlistan.

Att lämna en present går alldeles utmärkt, vanligen sker det inte vid middagen utan efteråt vid en presentöppning.

Jag föreslår att du främst pratar med din dotter om detta, det kanske inte riktigt fungerar i deras planering.

Sedan, om de gillar tanken, tar du det med toastmaster.

Klicka här för att läsa min artikel om talordning på bröllop >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Min dotter och hennes fästman ska gifta sig.

Jag är änka och brudgummens mor lever ensam.

Som jag ser det ska jag sitta bredvid brudgummen och brudgummens mor bredvid min dotter.

Är detta rätt?

Svar:
Det är korrekt att du sitter på brudgummens vänstra sida och på din högra sida sitter den som är  på plats istället för hans far.

Till höger om bruden sitter den som närvarar istället för brudens far, det kan vara en bror, en äldre släkting eller en nära vän.

Om det är en manlig vigselpräst närvarande kan han sitta till höger om bruden.

Till höger om denna man sitter brudgummens mor.

Klicka här för att läsa min artikel om placering vid bröllop >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Vad förväntas det av brudens mor?

Ska hon inta någon specifik roll?

Ska hon ha något speciellt med sig till bruden eller brudgummen ?

Svar:
Ett glatt humör, en positiv gäst och i vissa fall agera del av värdparet.

Det sista om föräldrarna tillfrågats om denna roll.

I en del fall väljer mamman att hålla tal om pappan inte vill eller kan.

I övrigt förväntas inget mer än vad som förväntas av övriga gäster.

Klicka här för att läsa min artikel om brudparets föräldrar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
När under bröllopet ska jag som mamma till brudgummen ställa mej upp och skåla eller hålla tal?

Svar:
Det förväntas egentligen inte alls att du ska göra detta, det faller på brudens far uppgift.

Men om du vill göra det så är det lämpligen strax därefter eller om ingen far finns, som tredje tal.

Detta gör du upp med toastmaster i förväg.

Klicka här för att läsa talordning vid bröllop >> 

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Vem ska brudens mor vända sig till först när hon ska hålla sitt tal? till bruden eller till brudgummen?

Svar:
Du vänder dig först till brudparet tillsammans, t.ex: ”Kära brudpar…

Därefter talar du till din dotter och så inkluderar du din svärson efter en stund.

Klicka här för min artikel med tips till en talare >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Ska brudens mor hålla tal?

I så fall när och med vilken typ av innehåll?

Svar:
Det är vanligen brudens far som håller det talet, men i hans frånvaro eller om paret önskar hålla talet gemensamt, finns det inga hinder.

Men det förväntas inget tal av brudens mor om någon annan i familjen redan hållit detta.

Innehållet ska var i glädjens tecken, med fina minnen och utan skämt om misstag och dumheter i livet.

Längden på talet bör vara ungefär tre till fem minuter.

Läs om hur du ska planera ditt tal här i min artikel >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Jag har en fråga angående bordsplacering på vårt bröllop?

Jag, brudgummen kommer ha mina båda föräldrar som är gifta närvarande.

Min blivande frus föräldrar är skilda men eventuellt kommer inte hennes mor på bröllopet.

Min fråga är alltså hur man kan tänka på placeringen vid honnörsbordet utan brudens mor.

Vi har funderat på brudens fars nya maka eller brudens fars syster istället för modern.

Inga far eller morföräldrar kommer att närvara.

Har ni några andra tips på hur man kan tänka?

Svar:
Om brudens far varit gift med sin nuvarande hustru under många år och bruden och hon har en god relation är det en god idé att placera henne på brudens mors plats.

Om detta inte fungerar, eller om hon inte vill, så frågar ni brudens syster.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering på bröllop >> 

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Jag skulle vilja veta om det förväntas att brudens mor gör något speciellt på bröllopet?

Svar:
Det beror på om du ska utöva någon form av värdskap vid bröllopet.

Det är vanligt att brudens föräldrar har det uppdraget och då bör det framgå av inbjudan att man kan vända sig till er.

Som värdpar  förväntas du vara delaktig i allt från inbjudan till bordsplacering.

Under själva middagen kommer du också vara i den rollen att du är värdinna och den som startar måltiden.

Vill och kan du hålla ett tal är det möjligt.

Värdinnan är den som ska resa sig från bordet först och markerar därmed att måltiden är över.

Klicka här för att läsa mer om värdskap >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Detta är lika mycket en påpekan som en fråga.

Varför är det alltid brudens och brudgummens fäder som håller tal till brudparet?¨

I denna jämlikhetens tid, varför inte också mödrarna till brudparet?

När våra döttrar gifte sig (dubbelbröllop, för 52 år sedan) varvade jag och min man vårt tal.

Min man ville så gärna hålla tal, men kände sig väldigt osäker om han skulle klara att tala inför så många gäster (närmare 100 pers) och därför lovade jag att göra det om om modet svek honom.

Jag hade skrivit talet (delvis uppbyggt på en del ordspråk/aforismer), som vi delade in i lämpliga avsnitt.

Vi övade och övade tills vi kunde talet utantill.

Vi stod båda upp när min man hälsade alla välkomna , och när det var gjort gav han mig ett tecken , att vi gör det tillsammans.

Jag började talet med att min man och jag brukade göra saker och ting tillsammans och det väljer vi även med vårt tal idag. Det blev succé!

Svar:
Jag vet inte till vem du påpekar, är det till mig så är det fel person. Jag delar din uppfattning och har skrivit så många gånger.

Jag förmedlar traditioner och i är det först och främst fadern, men även modern. Om han inte vill eller kan, då hindrar inget att någon annan kliver in.

Om du läst  mina artiklar, frågor och svar från mig eller lyssnat på mig så hade du noterat att jag ofta rekommenderat andra lösningar.

Men när jag beskriver den korrekt, formella traditionen. Då kommer du att läsa att det är fäderna som håller tal även i mina råd.

Se det som en receptbok, du får det korrekta receptet på sockerkaka. Sedan är det inget som hindrar att du anpassar detta efter eget tycke och smak.

Detta är ett välkänt faktum även inom etiketten, kan man de formella reglerna, så vet man även när och i vilka sammanhang man väljer annorlunda.

På era barns bröllop fungerade detta, grattis! Men om vår Kung och Drottning hade gjort så på Prins Carl-Philips och Prinsessan Sofias bröllop, då hade du fått höra folks negativa reaktioner.

Förvisso kan man tycka att det är intressant eller oviktigt, men å andra sidan ska man fråga sig vad hade kungafamiljen vunnit på denna informella talordning.

Klicka här för att läsa min artikel om talordning på bröllop >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 0 kommentarer }

Bordsplacering vid bröllop

juni 27, 2011

Fråga:Min fru och jag ska gå på vår sons bröllop, nu undrar vi hur bordsplaceringen ska vara för oss. Vi har försökt att läsa på Er hemsida men det ger oss inte något svar på grund av att det förekommer så många olika konstellationer inom föräldrasfären. Har inte lyckats se ett enda svar med båda [...]

Läs hela artikeln →