matsdanielsson.se

språk

Fråga:
Min sambos blivande fru kommer från ett annat land och i olika sammanhang när vi ses, t.ex. högtider och fester, så brukar hon ta med sig sina vänner.

Det blir ofta att de sitter och pratar sitt hemspråk som ingen av oss andra kan.

Sist så satt de alla tillsammans vid ena sidan bordet, istället för att sitta med sina respektive partners.

Jag hamnade där med min sambo.

De pratade sitt hemspråk hela tiden och det var omöjligt för oss andra att prata med dem.

Även vissa situationer när jag t.ex. drar mig undan och sätter mig i soffan en stund, kan de komma och sätta sig vid mig och börja prata sitt språk, vilket gör det omöjligt för mig att deltaga i samtalet.

Vissa av dem kan svenska, men alla kan i alla fall engelska.

Jag vill inte vara ohyfsad och be dem prata åtminstone engelska, men detta går mig otroligt mycket på nerverna, då det blir omöjligt att få en ”vi-känsla”.

Jag har heller inte pratat med min sambo eller någon annan om det, då jag inte vill vara en person som ”snackar skit” eller ”gnäller”. Det är ju inte min släkt.

Jag försöker själv i största möjliga mån att prata engelska runt dem.

Är det egentligen ok för dem ‘etikettmässigt’ att göra så här?

Hur kan jag göra? Vad är ok för mig att säga/göra?

Svar:
Det är rent generellt ett ohyfs att utesluta någon genom att tala ett språk som en person vid bordet inte förstår.

Om en person vid bordet inte förstår kan man ursäkta sig och kort förklara att jag nu pratar lite på mitt språk. Sedan kort översätta och sammanfatta.

Självklart har alla ”rätt” att tala sitt eget modersmål med sina landsmän ibland och det kan säkert kännas skönt att inte behöva tala engelska eller svenska hela tiden.

Det är inte mycket du kan göra, mer än att föreslå att de talar engelska så att du kan hänga med i samtalet.

Annars återstår det för dig att resa dig upp, ursäkta sig och säga att ”jag byter plats då jag tyvärr inte kan delta i ert samtal”.

Inte mycket mer att göra och vid nästa tillfälle du själv bjuder in, så kanske just dessa personer inte är inbjudna.

För det är konsekvensen av sådana här ”trygghetsgrupper”.

En gäst ska roa andra, snarare än sig själv. Det gör man inte genom att tala ett språk andra inte förstår.

Klicka här för att läsa min artikel om etikett vänner emellan >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Ofta hör man detta: ”Jag höll på att säga” och som påföljd så säger man det.

Varför säger man:  ”Tack så hemskt mycket”?

Svar:
Det första du skriver är ingen fråga, men som kommentar är det ibland vårt sätt att hantera tanken som blir till ord.

Man gjuter lite olja på vågorna och dämpar effekten av det man egentligen ville uttrycka.

Men det är en tolkning som jag gör, det finns säkert andra som är avsevärt mycket bättre på det.

Att förstärka med ordet ”hemskt” är något man gjort sedan lång tid.

Vän av ordning som tycker att hemskt och förfärligt är negativa ord.

Att kombinera dessa med trevligt, glad eller mycket anses då vara fel.

Men idag är den här användningen som  förstärkningsord helt accepterad också i ordböckerna.

Vi behöver helt enkel alternativ till ord som stort och oerhört.

Ett nyare exempel på detta är ordet ”sjukt”, det var i början avsett som att ”samhället är sjukt”, men har utvecklats till ett nytt ord istället för ”absurt”.

Svaret är att vi helt enkelt har ett behov av att förstärka och skapa alternativa ord.

Klicka här för att läsa min artikel om vett och etikett i skrivandets etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }


Fråga:
Varför säger man att någon är ”fin i kanten”?

Svar
Den som inte är ”fin i kanten” är ofta betraktad som framfusig eller mindre intresserad av omgivningens behov

Begreppet kan ha ett samband med talesättet att ”hålla  sig på sin kant”.

Personen är inte intresserad av att ta del och kan uppfattas som avvisande.

Men begreppet ”fin i kanten” kan också komma från franskans quant-à-soi, , vilken betyder”vad henne/honom angår”

Två andra franska fraser är ”se tenir sur son quant-à-soi, rester sur son quant-à-soi”  och det ska betyda att man vill ”hålla på sin integritet”.

Franskan ansågs vara ”fint” språk i Sverige, Karl den XIV Johan var från Frankrike och till och med begreppet ”Etiquette” kommer från franskan.

Så en annan förklaring kan vara att begreppen på franska blivit svenskans ”kant”.

Därifrån har vi fått uttrycket hålla sig på sin kant. Och det är förmodligen samma kant som man kan vara fin på.

 Klicka här för att läsa min artikel om vett och etiketttips >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Källor: Catarina Grümbaum, DN,  Språktidningen.se, Larare.at – Idiomatiska uttryck

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Om man i ett sällskap där alla kan svenska och tre personer kan holländska och dessa envisas med att tala holländska är det verkligen Ok ?

Svar:
Det är givetvis otrevligt att som gäst sitta med i ett sällskap där man inte klarar att hänga med i samtalet.

I detta fallet talar man ett annat språk, i andra sammanhang kan det vara någon som är hörselskadad eller bara en så enkel detalj som en diskussion omkring ett ämne (t.ex. facktermer, sport etc.) där övriga inte kan delta i sammanhanget kan skapa en känsla av utanförskap.

Det är givetvis en grundläggande artighet att försöka få övriga i resonemanget, eller åtminstone förklara vad man talar om.

För visst kan det hända att man ibland måste låta samtalet ske på hemspråket, men den artige översätter då eller kort förklarar skälet till detta.

Klicka här för att läsa min artikel om vett och etikett vid samtal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 1 kommentar }

Fråga:
Jag har ett ”problem” på min arbetsplats.

Jag arbetar som frukostvärdinna på ett hotell och har en kollega, han kommer ifrån Thailand och kan inte direkt mycket norska (bor i Oslo).

Vår husfru/chef är också från Thailand och varje gång hon kommer in i köket så pratar dom endast thai.

Jag förstår inte ett ord av vad dom säger och tycker faktiskt att detta är jobbigt, speciellt när jag vet att min kollega är lite ”falsk” och gärna pratar skit bakom ryggen på andra.

Ska jag ta upp detta med hotelldirektören?

Jag känner att det inte hade gett någon effekt att prata med husmor om detta då hon klart favoriserar honom framför mig.

Svar:
Om du upplever att det är ett så stort bekymmer att det besvärar dig hela tiden bör du nog ta upp det. Det tillhör god ton att man talar ett språk så samtliga medarbetare förstår.

Men samtidigt får du räkna med att ”korrigeringen” från hotelldirektören hamnar hos din husfru och då är du åter på ruta ett.

Om du inte förstår och de pratar ”skit”, då kan du ju lika gärna strunta i problemet.

För du vet ju inte om det är så, oavsett så kan den personen i alla fall prata om dig när du inte hör på.

Sedan kan man ju anse att din husfru borde visa dig mer respekt och använda ett gemensamt språk.

Men jag tror att du ska släppa det och kanske tydligt meddela henne att om de pratar Thai och du inte förstår kan hon heller inte förvänta sig att du ska kunna efterleva något som då sagts anknutet till arbetsplatsen.

Läs mer om vett och etikett på jobbet >>

Etikettdoktorn  Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Jag såg att ”ordet ‘måltid‘ är en benämning på måttet ‘munfull’” i din spalt. Jag undrar varifrån du kan ha fått denna uppgift? Den är nämligen inte riktig.

Ordet ”mål” i ”måltid” har ingenting med ”mål i mun” eller liknande att göra (eftersom ”mål” i det uttrycket syftar på språk eller talförmåga).

Ordet ”mål” används visserligen även i betydelsen ”mått” men det har inget samband med ”mål” i ”måltid”.

Egentligen är ordet ”måltid” en tautologi, eftersom ”mål” i detta sammanhang ursprungligen betyder ”tidpunkt” eller ”bestämd tid”.

Ordet har dock mycket tidigt använts specifikt just för ”tid för intagande av föda”. En ”måltid” var alltså den tid då man äter.

En intressant parallell finns för övrigt i det engelska ordet ”meal” som ursprungligen betyder ”tid för mjölkning”, en betydelse som även förekommit för ”måltid” i vissa svenska dialekter.

Svar:
Tack för ditt mycket trevliga inlägg och det verkar som om du är insatt i just detta med språk.

Min källa i det här fallet är Magdalena Ribbing, som i sin bok ”Det dukade bordet” (bokförlaget Forum 2008) beskriver detta begrepp så som jag gjorde. Tyvärr kan jag i min tur inte säga vilken källa hon har. Där kunde jag varit avsevärt mer kritisk.

Om jag tolkar dig korrekt och för läsarens skull skulle ”tautologin” innebära en omsägning av samma sak – mål betyder tidpunkt och tid står för tid, nästan som ”tid för tid”.

Nu vet jag inte vad du besitter för kompetens inom detta område ( du kanske är språkvetare och då är saken så att säga avgjord redan ).  Så jag ger dig varken rätt eller fel.

Men jag ska, om inte annat för min egen kunskaps skull, vidarebefordra frågan till språkvetare och se vad jag kan få fram. Finns det någon annan grund för påståendet ”måltid är ett begrepp för munfull”. 

Får jag svaret återkommer jag med det.

Klicka här för att läsa om bordsskick >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Hej, jag undrar vilken är rätt antal rosor  man bör ge för att inte verka så på?

Svar:
Blommornas språk är en fantastisk signal. Men ge tre rosor, persikofärgade så signalerar du att du är hemligt intresserad, men blyg att berätta. Samtidigt säger du att du vill träffa henne igen.  Antalet blommor:

1 blomma                              Du är allt för mig
2 blommor                             Vi reser bort tillsammans
3 blommor                             När kan jag träffa dig igen?
4 blommor                             Jag ser upp till dig och är dig tacksam
5 blommor                             Jag gör allt för dig
6 blommor                             Jag tvivlar på ditt ord
7 blommor                            Jag älskar dig!

Läs resten av blommornas språk i min artikel >>

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

 

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Om man ställer en fråga/påstående till sin arbetskamrat i stil med:
”Jag tänkte vara ledig på fredag!”

Arbetskamraten svarar med : ”Jo, det går väl bra!”  Är detta ett förbehåll, eller är det ok? Jag uppfattar det som att det går bra men inte är riktigt ok?

Svar:
Det är en fråga av mer språklig karaktär och kanske inte så mycket om vett och etikett. Men det handlar om hur svaret uppfattas,  dels som du beskriver med en tvekan,  men även med något i stil med ”att du gör som du vill, jag är inte särskilt intresserad”.

Från min sida innebär det att arbetskamraten sagt ok och sedan finns det ingen anledning att diskutera detta på nytt. Men som sagt, en tolkningsfråga som språkvetare sannolikt har ett annat svar på.

Klicka här för att läsa om vett och etikett på jobbet >>

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

{ 0 kommentarer }