titel

Fråga:
Om någon har flera titlar.

I vilken ordning ska man använda dessa?

T.ex. Riksdagsman, professor, greve?

Inte för att det känns aktuellt i dagens samhälle men det är intressant att veta.

Svar:
Du nämner den titel utifrån den roll du möter personen.

Då skulle du kunna säga ”Riksdagsman, greve Hals Öfer Hufud”

Är personen där som Professor, börjar du med den titeln.

I fråga om rang fanns förr Rangrullan, den existerar fortfarande inom Hovet och då vid bordsplacering.

Läs min artikel om presentation >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Om man inte vet den gifta damens förnamn, hur adresserar man ett kuvert?

Svar:
Med hennes efternamn, som föregås av Fru.

Förslagsvis ”Fru Svensson” eller motsvarande.

Klicka här för att läsa min artikel om skrivandets etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Middag för ett sällskap i juni.

Det finns ett honnörsbord för inbjudna gäster.

Min fråga är skriver man gästens titel på placeringskortet en är ambassadör, landshövding och friherre de Geer eller bara namnet.

Inget placeringskort för övriga gäster.

Svar:
Om gästerna är där i egenskap av sina befattningar kan du även skriva titel

Är de gäster i egenskap av privatpersoner, endast namn.

Klicka här för att läsa min artikel om placeringskort >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Jag vill gärna använda titel på inbjudningskorten, för att vara lite mer formell och gammaldags. Men jag är osäker på vilka titlar som ska användas. Vad är korrekt att skriva?

Kallas en manlig gäst alltid för herr, oavsett om han är gift eller ogift. Eller skriver man ”unge herr Andersson”, om man bjuder in en ogift man? Om titeln ”unge” skall användas för ogifta män, gäller detta oavsett hur gammal mannen är?

Kallas en ogift kvinna alltid för fröken, oavsett hur gammal hon är?  Eller är det enbart yngre kvinnor som kallas fröken?

Används titeln ”fru” enbart om kvinnan är gift?
Skriver man ”herr Andersson och fröken Svensson” om man bjuder in två personer som bor tillsammans (sambo) utan att vara gifta?

Är det korrekt att använda titeln ”fröken” på en kvinna som har en pojkvän, eller är det bara singel-kvinnor som får kallas för fröken?

Om personen har barn eller inte, är det något som påverkar val av titel?

Skrivs titel med stor eller liten bokstav?

Svar:
Att skriva den typen av titlar idag är inte särskilt vanligt och då tilltalet får anses vara förlegat. Jag ser ingen funktion för detta 2017.

Men det är fritt att avgöra för var och en givetvis, men det blir ingen annan effekt än att du ses som gammaldags.

Tilltalet ”herr” kommer från ordet härska (medeltiden) och det var endast riddare eller manliga medlemmar i kungahus som tilltalades så.  Tänk på tilltalsordet ”mister” i engelskan, det kommer från ”master”. På 16- och 1700-talet var det adelsmän som tilltalades med ”herr” i Sverige.

Så ”Herr” tilltalades du med oavsett ogift eller gift.

Vi kan konstatera att en man ansågs ”härska” vare sig han var gift eller inte, en kvinna uppnådde en social status genom att bli hustru och fick en formell titel som fru.

Endast den som var gift blev fru och fick du barn förutsattes du vara fru. En ogift mor var inte mycket värd och ingen fru.

Man skrev ”Herr Direktören och Fru Evald Lagesson”, båda med inledande versal.

Ska du idag skriva till ett sammanboende par, får det bli Herr och Fröken.

Klicka här för att läsa min artikel om tilltal och presentation >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Vi sitter och skriver små beskrivningar av gästerna som vi ska ha i bröllopsprogrammet men har stött på några frågetecken. Vilken ”titel” ska man ge brudens mors pojkvän ( ej brudens far).
Sen blir väl min brors flickvän svägerska åt både mig och min blivande fru?

Svar:
Brudens mors pojkvän får nog tilltalas med ”sambo” eller ”särbo” till brudens mor. Det är nog den enklaste benämningen. Är förhållandet så gammalt att den blivande fru bott med honom och växt upp i hans närvaro kan ”brudens bonuspappa” användas. Men då krävs det som sagt den relationen.

Vad det gäller din brors flickvän, blir hon svägerska först den dagen de gifter sig. Har de bott ihop under många år, kan ni givetvis använda benämningen ändå.  Hon blir i så fall svägerska till er båda.

Klicka här för att läsa mer om presentation >> 

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Hur titulerar jag ambassadören vid första mötet på ambassadens tillställning?

Svar:
Du kan alltid använda herr eller fru ambassadör, på det språk som ni använder. Sedan märker du snart hur andra gör och följ deras sätt. Är det en svensk ambassadör så lär det inte vara något annat än du därefter. En utländsk ambassadör kan säkert ha en önskan om fortsatt titel.

Klicka här för att läsa om Du eller Ni >> 

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

Foto: ©copyright Mats Danielsson/ www.vett-och-etikett.com

{ 1 kommentar }

Fråga:
I vilka sammanhang kan man använda titeln ”doktor” om en läkare? Ska en läkare presenteras som ”doktor Si-eller-så”? Och i internationella kretsar där titlar ofta är viktigare ska en svensk läkare tilltalas/introduceras med ”doctor”?

Svar:
Idag används inte titulatur i sammanhang utanför arbetet. Möjligen inom ordenssällskap eller sammanslutningar finns titel med i medlemsregister. I internationella sammanhang , t.ex. vid yrkesmässiga sammanhang, presenteras en svensk läkare med sin befattning. Det innebär titel som M.D   (Doctor of Medicine) som kommer från latinets Medicinae Doctor. Alternativt Professor om det är hens titel. I Tyskland läggs dessutom Herr eller Frau Doktor till i titeln.

Klicka här för att läsa min artikel om hur man presenterar sig >>

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Jag jobbar på en begravningsbyrå och har märkt att det i psalmboken står utskrivet kvinnors förnamn men inte när det gäller männen. Det verkar vara olika i olika utgåvor också. Det jag undrar nu är varför det är så att kvinnors namn är utskrivet och inte männens och hur jag ska förhålla mig när jag skriver minnesalbum med psalmer eller program?
Blir glad om du har någon förklaring. Tack!

Svar:
Ja det var en intressant fråga, om än inget direkt ”etikettsmässigt”, snarare mer språk och tradition. Men låt mig gissa, jag betonar gissning, ett brev skrevs förr till Herr och Fru N. Karlsson, men ett brev till Britta Karlsson skrevs Fru Britta Karlsson. Men som sagt, det finns betydligt mer kunniga på detta.

Vad det gäller program eller minnesalbum, ska du skriva så som psalmboken anger.

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

{ 0 kommentarer }