Mutor – entreprenören erbjuder delbetald avgift till ett evenemang, är det bestickning?

av Etikettdoktorn den 22 februari, 2018

Fråga:
Om en entreprenör, med tidsbegränsat avtal enligt LOU, erbjuder anställda inom en offentlig myndighet, att delfinansiera deltagande i ett evenemang (en gala).

I det här fallet med en rabatt på drygt 10%, räknas då detta som bestickning?

Svar:
Innan jag ger svaret vill jag betona att detta svar bygger på mina kunskaper förvärvade inom en verksamhet som ofta granskas och genom efterforskning och kontakter med personer med denna kompetens.

Mitt svar ska endast ses som en inriktning och jag kan inte ansvara för det beslut som tas, för detta ska ni anlita en kunnig jurist.

Till frågan, gundregeln är att allt som görs med någon form av erbjudande eller förmån till offentligt anställd eller i offentligt ägda bolag och som kan utöva en otillåten påverkan ska undvikas.

En entreprenör (oavsett om de är en del av en upphandling eller inte) ska således inte erbjuda några ekonomiska fördelar, då det kan ses som försök till bestickning.

Innebär delfinansieringen en förmån för de anställda i den offentliga verksamheten och man redan givit erbjudandet, anser jag att den leverantören redan i det skedet riskerar att bli granskad av åklagare.

Erbjudandet KAN innebära att leverantören i nästa upphandling kan bedömas annorlunda och en konkurrent till entreprenören skulle definitivt använda den kunskapen om det kom till deras kännedom. T.ex. genom att anmäla händelsen i efterhand.

Som myndighet eller offentlig verksamhet skulle jag omedelbart lämna erbjudandet lämnas till ledningen som får hantera det juridiskt korrekt och konsultera jurist för att därefter återlämna erbjudandet på rätt sätt.

Man ska alltså inte vare sig tacka ja eller nej, man ska se till att erbjudandet anses om otillbörligt och lämna det vidare till verksamhetsledning. Det finns fall där man sagt nej tack och trots detta granskats för tagande av muta.

Tveksam? Då är alltid nej bättre än ja eller kanske.

Men återigen, detta svar bygger på mina erfarenheter och mitt råd är att ni ska anlita en jurist för bästa handläggning.

Klicka här för att läsa min artikel om mutor och bestickning >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Lämna en kommentar