matsdanielsson.se

Begravning – ska jag läsa telegram vid svärfars bår?

av Etikettdoktorn den 14 november, 2014

Fråga:
Far och svärfars bår.
Vi har bestämt att inte ha blommor, annat än på kistan, utan i annonsen skrivit stöd Cancerfonden.

Vi har således inga blommor från oss närmast anhöriga,annat än en handbukett. Bör vi i sådana fall ha ett telegram med en dikt alternativt en vers ?

Svar:
Den respekt och hyllning som sker vid en bår är till väldigt stor del syftad att de anhöriga ska känna hur stor vördnaden är för den bortgångne.

Att i det läget, som nära anhörig skicka ett telegram, blir som att skicka ett brev till sig själv. Undantaget om ni inte avser att närvara, då kan man be någon annan läsa ett ord från er.

Det förefaller således helt onödigt med telegram, men om ni vill läsa en dikt vid båren eller på minnesstunden efteråt så passar det utmärkt.

Klicka här för att läsa mer om att vara gäst på en begravning >>

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

Lämna en kommentar