Utländsk orden – när kan den bäras i Sverige?

av Etikettdoktorn den 18 mars, 2015

Fråga:
När kan jag i Sverige bära en främmande stats orden:
a) originalet, b) miniatyren? eller c) knappen?

Svar:
Vi har haft lite mer kontakt efter din fråga och ditt besök sker som ett sådant i en traditionsrik förening utomlands. För den nyfikne är knapp detsamma som bouton.

Två experter på ordnar och utmärkelser har uttalat sig om din fråga;

Så här svarar Jonas Arnell,  expert på ordnar:

Kort sammanfattning:
1. Kavaj: bouton eller under vissa förutsättningar original (som ex. sammankomst i veteranförening).
2. Smoking: bouton eller miniatyr
3. Frack/högtidsdräkt: miniatyr eller original. Det vanligaste är kanske att man väljer miniatyr för bröstutmärkelser och original för
halsutmärkelser – bara om det är riktigt formella sammanhang väljer man alla original.

Så här svarar Tommy Gustafsson, överstelöjtnant och kunnig på uniformer och ordnar i de sammanhangen:

För militär personal gäller:
1. Orden skall vara godkänd att bära. Är den inte redan det kan man ansöka om bärandetillstånd vid HKV/Protokollet.
2. Orden i band om halsen bärs till högtidsdräkt.
3. Ordenstecken i vanligt band, jämför vanlig medalj, bärs i miniatyr till mässdräkt och i orginalstorlek till m87
4. Knapp kan bäras till civil klädsel, tex smoking.
5. I övrigt bärs band/ribba till daglig dräkt.

 Klicka här för att läsa mer i min artikel om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

Lämna en kommentar