Affärsetikett – hur gör man vid vikning av visitkort?

av Etikettdoktorn den 23 oktober, 2016

Fråga:
Jag läste på Twitter där du skrev om vikning av visitkort.

Hur gjorde man?

Svar:
Först får jag betona att vika visitkorten är en tradition som försvunnit i stort sett helt och hållet.

Det är inte många som kommer förstå innebörden vid en vikning så syftet är borta idag.

Men man vek korten på längden och på tvären, varje vikning hade en särskild innebörd,  man vek t.ex. tvärs över högra sidan för att markera ett personligt besök.

Lämnades ett visitkort med nedre högra hörnet vikt avsåg besöket affärer.

Ett vikt kort i övre vänstra hörnet  betyder, att man varit på besök för att ta avsked eller att man stått och väntat så kortet blivit ”tummat”.

Viker man övre högra hörnet,så har avsikten med visiten varit att framföra en lyckönskan.

Viks nedre vänstra hörnet, så har besöket endast syftet att vara en vanlig artig hövlighetsvisit.

Klicka här för att läsa min artikel om visitkort >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

Lämna en kommentar