Får man peka finger?

peka finger

Fråga:

Peka finger Vi har ofta diskutera om det ät ok?

I min värld finns det olika sätt att peka finger, och att det är ok att man med ett krökt finger t.ex. ökar intrycket vid ett antagande eller mening,

Eller när man påkallar uppmärksamhet: Men jag har lärt mig att med ett rakt finger direkt peka på någon är fult.

På jobbet har man en annan uppfattning, och menar att det aldrig är tillåtet.  Vad gäller?

Svar:

Pekandet mot någon person kanske får anses vara korrekt vett och etikett för de som talar teckenspråk.

Annars ser pekandet ut som en symbol för att avlossa ett skott, antingen pekfingret är rakt eller krökt.

Om man däremot pekar på en sak eller använder händerna för att med gester understryka något man säger är det inte fel.

Militärer som ger order ser man ofta pekandes med hela handen, handflatan mot mitten och då mot ett objekt. Det är ett typexempel på ett korrekt pekande.

Om du själv ska peka på någon eller åt något håll kan du göra det med öppen hand. Den öppna handen symboliserar i kroppsspråket att du kommer i fredliga avsikter.

En person som går upp på en scen och visar handflatorna inledningsvis, ger publiken en signal som säger att här är det fredliga och positiva avsikter.

När du pekar med öppen hand, gör det med hela handen. Handflatan mot mittlinjen och vrid gärna handflatan något uppåt. Då är det helt ok att peka.

Läs mer i min artikel om människor emellan >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Exmaken lämnar mig inte ifred, vad göra?

Exmaken lämnar mig inte ifred

Fråga:

Exmaken lämnar mig inte ifred, vad göra?

Min exmake har haft många jobbiga gränsöverskridande saker för sig efter vår skilsmässa men det mesta har åtminstone lugnat ner sig nu.

En sak han fortsätter göra är att i stort sett komma på alla av min körs uppsjungningar i kyrkorna i min närhet.

Oftast kommer han med min dotter, men jag tycker det känns för intimt och jobbigt.

De andra i kören har ibland sina nuvarande makar och familjer i bänkarna men mitt ex är nästan alltid där.

Jag är jätteglad när min dotter kommer men mår inte bra av att exet sitter bredvid.

Hur ses detta på rent etikettmässigt?

Svar:

Den första frågan du måste ställa dig är, exmaken lämnar mig inte ifred, men är det han eller dottern som önskar närvaron?

Är det er dotter som ber pappa följa med, då kommer ju allt i en annan dager.

Om din exmake tar med er dotter för att han ska få närvara, då är det något som inte stämmer i hans beteende.

Då använder han er dotter som argument för att besöka, störa eller på annat sätt följa dig och det är definitivt inte ok!

Om ni kan prata med varandra, så börja där. Säg som det är, ni är skilda och du har inte behov av hans närvaro.

Uppmana honom att avstå och om ni inte kan föra ett förnuftigt samtal så får du helt enkel meddela honom att han är inte välkommen och beteendet inte är önskvärt.

Är det dottern som vill ha med pappa, då kanske ni får prata om en annan lösning.

Vill du att dottern ska vara där, då kanske du eller någon annan får följa med henne.

Läs mer i min artikel om skilsmässa >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Mässdräktskavaj till kilt?

Mässdräktskavaj till kilt

Fråga:

Mässdräktskavaj till kilt?

Kan jag bära militär eller polisiär mässdräktskavaj till kilt istället för Bonnie Prince Charlie kiltkavaj?

Svar:

En Bonnie Prince Charlie anpassas i sitt användningsområde för antingen dag- eller kväll.

Den är avsedd att användas vid olika tillfällen som middagar, Burns Suppers, vigslar, baler, examen eller dop.

Den kan också användas enbart som en generell kavaj. Men mycket tveksamt med mässdräktskavaj till kilt.

Om du mixar din kilt med mässkavaj, då har du också förändrat uniformens utförande och det rekommenderar jag inte.

Det vore som att böra en smokingöverdel med ett helt annat plagg, det är fel och blir därmed ingen högtidsdräkt av något slag.

Kilten bars mycket av keltiska folkslag, som till exempel irländare eller walesare och de har också låtit kilten bli en del av den nationella kulturen.

En folkdräkt helt enkelt och den kan man ju inte mixa med en mässkavaj.

Sedan finns fet ju betydligt fler varianter av kiltar, ända ner till dagens moderna arbetskilt.

Läs mer i min artikel om högtidsdräkt >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Vilket tilltal till en ambassadör?

tilltal ambassadör

Fråga:

Tilltal till en ambassadör?

När man skriver brev till en ambassadör.

Hur bör man då tilltala ambassadören¨?

Samt hur ska man strukturera det?

Svar:

I dagligt tal säger man du och namnet till en svensk ambassadör. Är du i offentliga sammanhang och talar om ambassadören blir det “herr eller fru ambassadör NN” .

I brev eller mail och om ni inte är bekanta inleder du korrespondensen på samma artiga sätt med herr eller fru ambassadör NN.

Varför nu detta formella tilltal?

Det är ämbetet du visar respekt för och kanske svenska ambassadörer inte tar särskilt illa upp om du informell, men är det från annat land kan de reagera mer.

Läs mer i min artikel om skrivande >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Vilken färg på ficknäsduk vid begravning?

ficknäsduk vid begravning

Fråga:

Färg på ficknäsduk vid begravning?

Tänkte använda min mörka blå kostym och en svart slips.

Har en förkärlek till näsduk, vilken färg ska jag ha?

Vit, svart, mörkblå eller funkar mörkt grå?

Till detta mörka strumpor och dito fina putsade skor.

Svar:

Enligt gammal sed avstår männen vit ficknäsduk vid begravning.

Alternativt väljer du en vit näsduk med svarta sorgkanter i kavajens bröstficka.

 

Läs mer i min artikel om ficknäsduk vid begravning >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Sömnproblem tips

I den snabba moderna världen, där stress och dagliga krav kan störa våra naturliga sömnvanor, har det blivit en vanlig utmaning att uppnå en lugn natts sömn. Kvalitetssömn är grundläggande för vår övergripande hälsa och påverkar både fysisk och mental hälsa. Sömnproblem, från sömnlöshet till cirkadiska rytmrubbningar och svårighet att somna, kan påverka dagligt liv betydligt.
I denna kontext framträder ljusbehandling som en lovande lösning för att främja bättre sömn. Genom att utnyttja kraften i naturligt ljus syftar ljusbehandling till att reglera våra inre klockor och förbättra sömnkvaliteten. Denna guide utforskar ljusterapi fördelar och praktiska tips för att övervinna sömnproblem och leda dig mot en mer uppfriskande och fridfull natts sömn.

Sömnproblem

Sömnproblem, som omfattar ett spektrum av störningar, kan störa våra naturliga sömnvanor betydligt. Insomnia, en vanlig tillstånd, innebär svårigheter att somna, att förbli sömn eller uppleva icke-restorativ sömn. Detta kan leda till dagtidströtthet, nedsatt koncentration och övergripande försämrad livskvalitet. Cirkadiska rytmrubbningar å andra sidan uppstår på grund av störningar i vår interna kroppsklocka, vilket påverkar sömn-vakecykeln. Tillstånd som fördröjd sömnfas-syndrom (DSPS) eller avancerad sömnfas-syndrom (ASPS) kan orsaka obalans mellan våra önskade sömntider och kroppens naturliga läge. Svårigheter att somna, ofta relaterat till ökad stress eller ångest, förvärrar ytterligare sömnproblem och skapar en cykel av rastlöshet och utmattning.

Konsekvenserna av sömnproblem sträcker sig bortom enbart olägenheter och påverkar både mental och fysisk hälsa. Kronisk sömnbrist är kopplad till en ökad risk för tillstånd som fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och humörsjukdomar. Sömn är en avgörande komponent för vår övergripande hälsa och påverkar kognitiv funktion, emotionell stabilitet och immunsystemets funktion. Genom att förstå komplexiteten hos sömnproblem kan vi utforska holistiska metoder som ljusbehandling för att hantera dessa frågor och lägga grunden för återhämtande sömn.

Ljusbehandling för sömn

Ljusbehandling, med rötter i en historisk bakgrund som sträcker sig tillbaka århundraden, har framkommit som en modern lösning för att hantera olika hälsofrågor, inklusive sömnproblem. Denna terapeutiska metod innebär exponering för specifika våglängder av ljus, ofta efterlikna naturligt solljus, för att reglera kroppens cirkadiska rytm och påverka biologiska processer. Ljusbehandlingens historiska rötter kan härledas till antika civilisationer där solljus erkändes för sina läkande egenskaper. I modern tid har forskare och forskare utnyttjat denna kunskap för att utveckla riktade ljusbehandlingsinterventioner som erbjuder lovande resultat för att främja en hälsosammare sömn.

Den positiva påverkan av ljusbehandling på sömn möjlighet att interagera med kroppens inre klocka, eller cirkadiska rytm. Denna interna klocka reglerar sömn-vakecykeln och reagerar starkt på miljömässiga ledtrådar, särskilt ljus. Exponering för starkt ljus, särskilt på morgonen, signalerar till kroppen att det är dags att vakna och vara vaken. Å andra sidan utlöser minskad exponering för ljus, särskilt på kvällen, frisättningen av melatonin, ett hormon som främjar sömnighet. Genom att förstå dessa dynamiker blir ljusbehandling ett värdefullt verktyg för att justera och optimera sömnvanor och ge individer en naturlig och icke-invasiv metod för att hantera sömrelaterade utmaningar.

Fördelar med ljusbehandling för sömn

Ljusbehandling erbjuder en myriad av fördelar för att förbättra sömnkvaliteten och hantera olika sömrelaterade problem. Exponering för starkt ljus, särskilt på morgonen, hjälper till att reglera cirkadiska rytmerna och säkerställa en synkroniserad sömn-vakecykel. Detta bidrar i sin tur till förbättrad sömninitiering och underhåll. Ljusbehandling har visat sig vara effektivt vid hantering av cirkadiska rytmrubbningar, som fördröjd sömnfas-syndrom (DSPS) eller avancerad sömnfas-syndrom (ASPS), genom att strategiskt justera kroppens interna klocka. Dessutom, för dem som upplever sömnlöshet eller svårighet att somna, kan ljusbehandling fungera som en icke-invasiv intervention för att främja ett mer naturligt och vilsamt sömnmönster. Den positiva påverkan av ljusbehandling på sömn handlar inte bara om varaktighet utan sträcker sig också till övergripande kvalitet och främjar en känsla av välbefinnande och vitalitet.

Använda ljusbehandling för bättre sömn

Att integrera ljusbehandling i din nattliga rutin kan bidra avsevärt till bättre sömn genom att justera dina cirkadiska rytmer och förbättra övergripande sömnkvalitet. Följ dessa steg-för-steg riktlinjer för att få det mesta av ljusbehandling:

 1. Välj rätt enhet: Börja med att välja en lämplig ljusbehandlingsenhet för att förbättra sömnen. Ljusbehandlingglasögon som Luminette 3 eller en bärbar ljusbehandlingslampa som Drive är utmärkta val.

 1. Utse en bekväm plats: Skapa en dedikerad och bekväm plats där du kan genomföra dina ljusbehandlingssessioner. Välj en lugn miljö som låter dig fokusera och slappna av.

 1. Skapa en rutin: Ställ in en konsekvent tidtabell för dina ljusbehandlingssessioner. Helst inkludera sessioner i din nattliga rutin, antingen före sänggåendet eller under en nedvarvningsperiod.

 1. Positionera enheten korrekt: Följ de rekommenderade riktlinjerna för att positionera ljusbehandlingsenheten. Se till att den är på rätt avstånd från ditt ansikte och i en lätt vinkel för att förhindra direkt ögonkontakt.

 1. Justera intensiteten efter behov: Om din enhet tillåter intensitetsjusteringar, börja med en lägre intensitet och öka gradvis till en bekväm nivå. Målet är att få effektiv ljusexponering utan att orsaka obehag.

 1. Engagera dig i ljusvänliga aktiviteter: Under din ljusbehandlingssession, engagera dig i aktiviteter som du tycker om, som läsning, lyssna på lugn musik eller öva mindfulness. Detta kan förbättra den övergripande upplevelsen och göra den till en positiv del av din nattliga rutin.

 1. Undvik långvarig direkt ögonkontakt: Medan det är viktigt att få ljusexponering, undvik långvarig direkt ögonkontakt med ljuskällan för att minimera risken för ögonbelastning.

 1. Följ din framsteg: Lägg märke till hur du mår före och efter ljusbehandlingssessioner. Spåra eventuella förändringar i ditt humör, ångestnivåer och sömnmönster för att bedöma terapins effektivitet.

Tips för att använda ljusbehandling för bättre sömn

 • Kontinuitet är nyckeln: Håll fast vid din ljusbehandling rutin konsekvent för att uppleva optimala fördelar.

 • Kombinera med andra strategier: Överväg att integrera ljusbehandling i en bredare strategi för sömnhantering som kan inkludera terapi, motion och stressreducerande tekniker.

 • Rådfråga en professionell: Om du är orolig för din sömn kan du rådfråga en psykisk hälsofackman för att diskutera ljusbehandlingens roll i din övergripande behandlingsplan.

 • Välj en enhet som passar din livsstil: Välj en ljusbehandlingsenhet som överensstämmer med din livsstil och preferenser för att säkerställa regelbunden användning.

Genom att följa dessa steg och tips kan individer effektivt integrera ljusbehandling i sina strategier för hantering av sömnproblem och främja en känsla av lugn och välbefinnande.

Avslutning

Sammanfattningsvis erbjuder hanteringen av sömnproblem genom den strategiska integreringen av ljusterapi i ens nattliga rutin ett holistiskt och vetenskapligt förankrat tillvägagångssätt för att förbättra sömnkvaliteten. Ljusterapi, med sina historiska rötter och bevisade fördelar för att reglera cirkadiska rytmer, står som ett värdefullt verktyg i kampen mot vanliga sömnproblem som sömnlöshet och störningar i cirkadiska rytmer. Genom att förstå det positiva inflytandet av ljus på sömnens mönster och följa riktlinjerna för enhetsanvändning, varaktighet och miljöhänsyn kan individer skapa en omfattande strategi för bättre sömn. Att omfamna ljusterapi som en del av en sömninriktad rutin, tillsammans med att skapa en sömnvänlig miljö, erbjuder en lovande väg mot att uppnå en lugn och återhämtande sömn. När vi navigerar genom utmaningarna i det moderna livet blir det terapeutiska ljuset från ljusterapi en fyr som leder oss mot en mer balanserad och harmonisk sömnupplevelse

 

 

En blomma till nya grannar, ska vi SMS:a först?

En blomma till nya grannar,

Fråga:

En blomma till nya grannar.

Vi har fått nya grannar och tänker välkomna dem med en blomma.

Vilket är bäst, att sms:a och fråga när det passar eller bara knacka på?

Svar:

Titta när de är hemma och sedan knackar ni bara på för att överlämna en blomma till nya grannar.

Märker ni att de är upptagna med annat och tvekar att bjuda in er, så säger ni bara ett ni inte vill störa utan vi kan ses en annan gång.

Blomman var en välkomsthälsning, sedan behöver det inte bli mer.

De nya grannarna lär återkomma och bjuda in er.

 

Läs mer i min artikel om presenter >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Debrett`s etiquette skriver att vi ska skicka SMS innan vi ringer, är det så?

Debrett`s telefonetikett

Fråga:

Debrett`s telefonetikett.

Idag läser vi att den engelska etikettboken Debrett´s skriver att vi bör skicka ett SMS innan vi ringer.

Är det verkligen så?

Måste man texta någon innan ett samtal, vad tycker du som etikettsexpert?

Svar:

När jag först hörde det sa jag bara SUCK, men efter att jag läst mer i Debrett`s telefonetikett förstår jag resonemanget bättre.

Debrett´s skriver i sin inledning att det blir allt vanligare att SMS:a innan du ringer. Citat: ”Det är allt vanligare att sms:a innan du ringer för att fråga mottagaren om de är tillgängliga för ett samtal.” slut citat

De skriver också att det är ett mycket mindre stressigt sätt att initiera kontakt, eftersom det minimerar att du stör.

Och du kan inte förvänta dig inte att oanmälda sociala samtal ska bli besvarade (om de inte vet ditt nummer)

Min syn är att i vissa fall är det bra, tidig morgon, sen kväll eller helgdag. Där har Debrett´s rätt.

Men vi ska också notera att Debrett´s i sina ”budord” skriver att det är en generationsfråga.

Äldre anser det trevligare med samtal direkt, yngre mer bekväma med att texta.

Fast, vad har du telefon till om du inte vill att man ska ringa dig? I de flesta fall ser du vem som ringer. Så många okända samtal får de flesta inte. Den går att stänga av om du inte vill bli störd.

Har du kunder så gäller inte denna regel. Även om många idag väljer mail. Vi får väl se om Emily Posts, USA, den andra stora ”etikettbibeln” följer efter?

Läs mer i min artikel om telefonetikett >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Skulle jag burit miniatyrer av mina ordnar?

miniatyrer av sina ordnar

Fråga:

Skulle jag burit miniatyrer av mina ordnar?

Jag var på bal, vi hade alla frack och långklänning.

Min bordsherre ifrån England insisterade på att jag bara fick bära miniatyrer av min Dannebrogorden orden och Litteris et Artibus.

Vad gäller egentligen?

Svar:

Om det var skrivet på inbjudan att samtliga närvarande endast ska ha miniatyrer av sina ordnar, då bör man hålla sig till detta.

Om däremot enbart bordsherren tycker saker och ting, så kunde du glatt svarat att du hört att ”det största etikettbrottet är att peka på andras etikettsbrott”;

Eller som tyske kanslern von Hindenburg: ”Du får bära dina ordnar precis som du vill och jag får bära mina ordnar precis som jag vill!

Dannebrogorden och Litteris et Artibus är två mycket fina utmärkelser och undrar stillsamt vilka utmärkelser hade bordsherren, de kanske inte ens var i närheten av de du har.

Men det kan helt enkelt vara så att du missade på inbjudan att miniatyrer gäller, det vet jag inte. Men stod det inget, så bar du dem helt rätt.

I många fall hjälper att titta på vilka utmärkelser andra närvarande har, är det miniatyrer eller originalstorleken?

Jag har faktiskt hört, även kunniga personer, som haft miniatyrerna i fickan eller väskan och vid behov satt på sig dem utifrån vad andra gäster burit.

Läs mer i min artikel om miniatyrer och ordnar >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

När kan jag öppna presenterna?

När kan jag öppna presenterna?

Fråga:

När kan jag öppna presenterna?

Jag undrar när det passar att öppna presenter under ett 50-årskalas i lokal med buffé och kaffe?

Måste alla presenter öppnas inför alla och det tar lång tid och alla blir otåliga.

Kan man göra det på annat sätt?

Svar:

Förslagsvis öppnas presenterna vartefter de överlämnas.

Det fungerar oftast ganska bra att öppna presenterna så.

Annars öppnar du dem efter kaffet, be toastmaster läsa upp namnen på vem som givit presenten.

Sedan tar nu en annan person till hjälp med att öppna paketen och räcka dem till dig går allt smidigare och tar inte så lång tid.

En tredje person kan skriva en lista på vad du fått och från vem/vilka, detta för att kunna skriva och tacka efteråt.

Läs mer i min artikel om fylla år >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson