Ett brev till Kungen och Drottningen, hur inleder vi?

Fråga:
Ett brev till Kungen och Drottningen, hur inleder vi? Det är ca 100 personer som är mottagare. Hur skall vi inleda och avsluta brevet?

Brevet kommer att innehålla information om orättmätigt agerande från den sociala enheten i en kommun, hur de manipulerat informationer för att sätta oss som vårdnadshavare i dålig dager, byggt på att vi är äldre som föräldrar och tillkomsten av barnen har skett genom surougatmetoden.

Jag och min hustru lider fruktansvärt då man nu har tagit våra barn och placerat dem i familjehem.

Vi kommer att göra en videofilm och hur sociala enheten har agerat, och man har undvikit varje del som en social enhet skall agera för att familjen skall må bra och barnen ska snarast återplaceras i familjens nätverk.

Tacksam för hjälp hur vi skall bygga upp detta brev.

Svar:
Ni ska som svar på er fråga om ett brev till Kungen och Drottningen, hur inleder vi, skriva ett separat brev till Kungahuset.

Innan jag fortsätter, vill jag be er notera att jag i frågan och svaret utelämnat er hemkommun, barnens åldrar och andra fakta som kan identifiera er familj.

När ni skriver till Kungen och Drottningen är det alltid formellt. Tilltal i skrift är Eders Majestäter som den korrekta inledningen.

Beskriv ert ärende och vad ni vill få uttryckt, välj tilltal Ers Majestät eller Ni i brevet. Ni avslutar med “Högaktningsfullt, NN och XX”.

Sedan kanske jag ändå ska nämna att Sveriges kung och drottning har ingen politisk makt.

Deras uppgifter är bara symboliska och representativa. De visar upp och representerar vårt land på många sätt, så deras möjligheter att påverka en myndighet, i detta fall en kommun, kommer inte att resultera i något.

Även om jag mycket väl förstår er förtvivlan, är ett överklagande till Förvaltningsrätten enda vägen att gå.

Är ni missnöjda med avgörandet från förvaltningsrätten kan ni sannolikt fall överklaga till kammarrätten. Det står i avgörandet hur ni ska göra och hur lång tid ni har på er att överklaga.

Läs mer i min artikel om skrivande >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Kungligt – hur tilltalar jag Kungen?

Fråga:
Jag ska på en invigning där Kungen medverkar.

Hur ska jag tilltala honom om det inträffar?

Svar:
I mindre formella sammanhang använder du tilltalet Kungen, om du t.ex. står och småpratar med honom.

I mer formella sammanhang säger du Ers Majestät till Kungen eller Drottningen, det är om du inleder med ett tal och ska omnämna dem eller på annat sätt vara mer formell.

Men Kungen är sannolikt bäst här.

Läs mer i min artikel om kungligt >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Kungligt – hur tar man emot Kungen med vett och etikett på en arbetsplats?

Fråga:
Vi en prisceremoni på min arbetsplats där HM Konungen är prisutdelare.

Detta föregås av en rundvandring där han besöker olika verksamheter.

Jag har att ta emot honom på en av dessa och undrar hur man välkomnar och om man skall använda sig av Eders majestät, Konungen eller vad vid detta tillfälle?

Svar:
Man tilltalar med “Ers majestät” (avstå från Eders, det känns lite föråldrat).

Känns det besvärligt eller svårt, kan du säga ‘Kungen” som journalister på TV ofta gör.

Men det betraktas inte som lika korrekt.

Välkomnandet sker genom att du tar emot Kungen, du ska se till att samtliga gäster som ska närvara finns på plats i förväg.

Därmed kommer Kungen, som den högst rankade personen in sist.

Om det finns några sittande ska de resa sig, du går fram som värd och tar i hand, presenterar dig och hälsar välkommen.

Om Kungen sedan önskar, går han runt till övriga och hälsar och ställer eventuella frågor.

Vid rundvandringen går du först och sedan visar du in Kungen i de lokaler ni ska besöka, presenterar eventuella personer och verksamheter.

Kungen kommer sedan själv ställa de frågor han vill ha svar på.

Klicka här för att läsa min artikel om vett och etikett vid Kungamiddag >>

 Etikettdoktorn Mats Danielsson

Kungligt – får man dua Drottningen?

Fråga:
Den 25/12 2017 sändes ett program på TV4 som hette Kungahuset 9-5.

Intervjuare var Jesper Börjesson.

Ett par gånger sa Jesper du till Drottning Silvia, får man verkligen göra det?

Han duade inte hela tiden och han duade inte någon annan i kungafamiljen.

Svar:
Man säger ”Kungen” eller ”Drottningen” vid ett direkt tilltal.

Givetvis kan man även säga ”Ni” till kungaparet. Ingen av dem vill bli ”duad”.

När du skriver till Kungen och då är det alltid formellt.

Tilltal i skrift är Eders Majestät som den korrekta inledningen.

I mer formella sammanhang säger man Ers Majestät till Kungen eller Drottningen, det är om du inleder med ett tal och ska omnämna dem eller på annat sätt vara mer formell.

I det här fallet var alltså tilltalet inte korrekt, men jag är övertygad om att Kungaparet har överseende om intervjuaren råkar säga fel.

Klicka här för att läsa mer i mitt inlägg om Kungligt tilltal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Kungligt – hur ska jag uppträda?

Fråga:
Jag har en fråga angående vårt kungahus. Om jag någonsin ställs i den situationen, att jag får träffa en kunglighet, vad gäller då?

Jag vet att man inte ska säga “du” till dom, men annars? Ska jag knäböja? Ska jag ta i hand? Ögonkontakt? Vad gäller?

Hur kan jag hedra mitt kungahus, utan att förolämpa?

Svar:
Du säger “Kungen” eller “Drottningen” vid ett direkt tilltal. Givetvis kan du även säga “Ni” till kungaparet. Ingen av dem vill bli “duad”.  När du skriver till Kungen och då är det alltid formellt. Tilltal i skrift är Eders Majestät som den korrekta inledningen.

I mer formella sammanhang säger du Ers Majestät till Kungen eller Drottningen, det är om du inleder med ett tal och ska omnämna dem eller på annat sätt vara mer formell.

Blir du inbjuden till middag i Vita havet gäller olika hälsningsregler. Om det är statsbesök, så går gästerna fram och hälsar, annars går Kungaparet runt och hälsar på gästerna. Kungafamiljen tar i hand ocjh om de är på besök i t.ex. din hemort eller på ett företag går de runt och tar i hand. Knäböjande är helt och hållet borta, detsamma gäller nigande inför dem.

Omnämner du till t.ex. Prins Daniel och kronprinsessan Victoria i ett tal med dessa närvarande, säger du Ers kungliga höghet och skriver du omnämns de med Hans kungliga höghet eller Hennes kungliga höghet. Du ska lämpligen skriva förkortningen H.K.H till båda.

Om du följer dessa enkla regler visar du Sveriges Kungahus och det ämbete de representerar respekt.

Klicka här för att läsa min artikel om att gå på kungamiddag >>

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

 

Kungligt – hur inleds ett brev till till Kungen?

Fråga
Jag undrar hur jag bör inleda ett brev till Kungen och hur jag bör avsluta det?

Svar:
När du skriver till Kungen och då är det alltid formellt, är  Eders Majestät som den korrekta inledningen. Egentligen finns inget annat sätt att inleda på. Avslutningen kan du göra som du gör annars “Med vänlig hälsning”.

Klicka här för att läsa min artikel om att skriva med vett och etikett >>

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

Bordsskick – formell middag med skål för Kungen

Fråga:
Jag har läst lite av dina frågor och svar angående skål till HMK. (Hans Majestät Konungen)
Med anledning av att jag är involverad i en formell middag där bl.a. skål till HMK skall utbringas har jag följande undring?

Först:
Middagen är en trerätters med vin genomgående.
När sker skålen till HMK? Som första skål vid förrätt eller vid varmrätt?
Skulle det i stort kunna gå till som följer eller vad skall justeras?:
1. Toastmaster hälsar alla välkomna till bords varefter alla intar sina platser.
2. Vinet serveras och värden reser sig upp och påkallar för HMK skål
3. Förrätt aväts/utdukning
4. Huvudrättens vin serveras
5. Värdens välkomsttal – avslutat med “Skål och än en gång – Välkomna”
6. Varmrätten serveras – inga tal
7. Ev tal
8. Efterrätten serveras
9. Gästernas tack.

Svar:
Ett tips kan vara att besöka Uppslagsverket om vett och etikett, det är kopplat till denna sidan och du finner länken i menyraden. Då slipper man leta bland frågor och svar.

Skålen till HMK sker direkt när ni satt er till bords och då som en bordsskål.
I övrigt tycker jag att det låter som ett utmärkt upplägg och ser ingen anledning att ändra på något.

Läs mer om hur man skålar 

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

Att skriva titlar vid en inbjudan

Fråga:
Om man skall skicka inbjudan till ett par som är greve och grevinna, skall man då på kuvertet skriva greve och grevinna XXXX, eller kan man skriva herr och fru? Tacksam för snabbt svar.

Svar:
Formellt kan man skriva Greve och Grevinna Artig Adelsson….  Men idag 2012 finns många personer som inte ens omnämner sin titel i den allmänna världen. Givetvis är det i det sammanhanget inte ens ett alternativ än den personens för och efternamn och inga titlar, att skriva titulatur tillhör i de flesta fall en svunnen tid (med några undantag av yrkestitlar och i tjänst, där förekommer de fortfarande – som doktor N.N eller Advokaten N.N,  samt i rättssalar även vid tilltal). Kungligheter är också ett undantag där tilltal som “Er majestät”  än idag används.

Är du väl medveten om personens önskan om att bli titulerad, gör det även i brev. Är du osäker på om så är fallet, skriv titel. Annars avstår du och tillskriver dem som man gör i andra sammanhang. Inte ens herr och fru är särskilt vanligt förekommande idag.

Mats Danielsson, Etikettdoktorn