Begravning – hur ska en fana placeras och föras vid kistan?

Fråga:
Vi ska föra en förenings fana vid begravningsakten.

Dessutom ska det finnas en svensk fana.

Hur ska fanorna föras före/ under och efter begravningsakten?

Svar:
Vid jordfästning och begravning bör fana endast användas med de anhörigas medgivande.

Placering

 • Fanvakten, d v s den som för fanan, skall inta sin plats i koret innan de sörjande kommer in.
 • Ensam fana placeras till vänster i koret, flera fanor fördelas på ömse sidor.
 • Svensk fana placeras alltid till vänster i koret och får inte behängas med krusflor annat än vid statsbegravning.

Om kistan bärs in.

 • Fanan hålls i “Lediga” utom vid följande tillfällen:
 • Då kistan bärs in – “Giv akt”
  ( fanan hållas med höger hand om stångens ände, som stöds mot midjan i höjd med höfterna. Vänster arm skall vara sträckt och handen hålla om stången i höjd med axlarna. Stången skall hållas mitt för bröstet.)
 • Då de anhöriga kommer in – “Giv akt”
 • Vid de tre skovlarna mull – “Hälsning”
 • Då representant för egen organisation talar eller lägger ner krans/blommor – “Hälsning
  ( Hälsning görs genom att fanan lyfts upp och sänks till vågrätt läge utan att duken vidrör golvet.)
 • Då kistan sänks – “Hälsning”
Övrigt
 • Fanan skall aldrig sänkas i gravöppningen eller vidröra kistan.
 • Vid utmarsch till grav går fanvakten först med fanan i “Giv akt”.
 • Sker inte utmarsch, står fanvakten kvar tills de sörjande lämnat kyrkan.
 • Vid gravplatsen skall fanvakten stå vid gravens huvudända och stå kvar tills de sörjande lämnat gravplatsen.

Klicka här för att läsa mina artiklar om begravning >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

3 Taknar kring “Begravning – hur ska en fana placeras och föras vid kistan?

Har du en fråga till Etikettdoktorn, ställ den inte i kommentarsfältet. Ställ din fråga här. Då får du även ett meddelande när din fråga besvarats. Frågor i kommentarerna kommer inte placeras i kön och ditt svar kan dröja och blir svårare för dig att hitta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *