Affärsetikett – släktingarna har startat företag, vad ska jag skicka för uppvaktning?

Fråga:
Min svåger och min dotter har startat eget företag jag vill skicka ett grattiskort men hittar inget som passar till det.

Vilken motiv passar bäst?

Passar det typ med hjärta eller blommor?

Vad ska jag skriva på själva kortet? B

Behöver tips då är det första gången för mig att gratulera någon till nystartad egen firma.

Svar:
Det är handlingen som räknas, inte utseendet på kortet.

Att du uppmärksammar dem och delar deras glädje räcker väldigt långt.

Skicka ett kort med texten “Lycka till!

Annars tar du ett tomt kort och skriver den texten för hand.

Läs mer i min artikel om skrivande >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Hotell – stämmer det att gästen alltid har rätt?

Fråga:
En hotellgäst kommer ner till utcheckningen på morgonen och klagar över att inte ha kunnat sova på natten p.g.a. pip-ljud från ventilationen.

Receptionisten beklagar och frågar gästen varför gästen inte ringde ner till receptionen under kvällen så att personalen hade möjlighet att åtgärda problemet, eller kanske t.o.m. gett gästen ett rum vars ventilation var tyst?

Gästen svarar att hon var trött och dessutom fanns risken att en sådan process påbörjades skulle hon aldrig somna igen.

Vad ska man göra om man sätta sig på den situationen?

Vem som har rätt? Är det gästen eller personen som jobbar i receptionen?

Svar:
Hur skulle hotellet kunna veta att gästen har ett problem om detta inte påtalas när det uppstått?

Om gästen hade svårt att somna p.g.a oljudet, så kanske svårigheten att somna hade varit mindre vid ett byte av rum?

Med detta vill jag ha sagt att man kan inte i efterhand kräva av en leverantör att ett fel skulle åtgärdats om leverantören inte uppmärksammats på problemet.

Så i det här fallet hade självklart hotellets personal i receptionen rätt.

Den här gästen hade antingen inte förstått det jag nyss skrivit, men det kan också vara en person som chansar och hoppas på kompensation.

Det kanske har lyckats på andra ställen? Det låter lite som det vore så.

Så i detta fall skulle jag rekommendera personalen i receptionen att tacka gästen för besöket, beklaga att det inte var till belåtenhet, men utan vetskap om bekymret fick de inte chansen att åtgärda.

Läs mer i min artikel om på hotell >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Vett och etikett på jobbet – mina arbetskamrater stör mig, kan jag be dem dämpa sig?

Fråga:
Hur kan man på ett artigt men ändå tydligt sätt be ens arbetskamrater att tänka på oss andra vid arbetsplatsen?

Det pratas högt, man har radion på med mera.

Även om jag stänger dörren, så störs jag av dessa höga ljud.

Hur ska jag lösa detta utan att framstå som någon som bara klagar på andra?

Svar:
Det finns endast tå sätt, det bästa är om du själv tar upp det hela vid en fikarast eller samling av personalen.

I vänlig ton förklarar du störningen och säger något i stil med “ska vi försöka enas om någon form av regel, så att alla tar hänsyn till behovet av tystnad”, eller något liknande.

Eller får du be din chef ta upp ämnet mer allmänt, som att på denna arbetsplats ska inte musik spelas så att andra blir störda osv.

Anpassning är viktigt från alla håll – det är viktigt att du också tillåter lite av det du betraktar som oljud och dina arbetskamrater inte i alla lägen måste dämpa sig.

Då kommer det säkert fungera bättre!

Läs mer i min artikel om på jobbet >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Vett och etikett på jobbet – avtackningsfest för pensionär – hur agerar vi affärsmässigt korrekt?

Fråga:
Jag och två av mina kollegor arrangerar just nu en pensionsavtackningsfest till hösten för en kollega (om det nu kan fungera med COVID-19).

Vi arbetar i samma yrke och kollegan i fråga har varit anställd på samma arbetsplats lång tid. Han är mentor till oss alla tre.

På dagen har vi planerat en liten träff med föreläsare och nära vänner till jubilaren från utlandet.

Festen skall äga rum på kvällen deltagare är de utländska gästerna samt kollegor han har haft under alla dessa år, gamla som nya.

Även enhetens chef samt annan viktig person kommer att deltaga. Jag skall vara toastmadame. Jag har några funderingar:

Är det vi tre som skall anses vara värdar? Vår chef är överlycklig över att vi ordnar allt, annars hade ju hon fått göra allt jobb, men vilken roll skall hon ha i detta?

Hur skall talarordningen se ut på en tillställning som denna?

Ska de utländska gästerna betraktas som hedersgäster och när skall de i så fall tala?

På honnörsbordet hade jag tänkt placera de utländska gästerna med fruar, chefen (kvinna) och professorn (kvinna) samt oss tre (en kvinna och två män) . Är det rätt tänkt?

Om det vore middag i tjänst borde jag placera efter rang, men detta får väl anses vara en privat tillställning och därmed borde jag placera efter kön, eller?

Svar:
Om ni tre arrangerar festen är ni värdar. En av er är “styrman” och det blir du som toastmadame. De andra är hjälpvärdar.

Den vanliga turordningen för tal är att värd hälsar välkommen först, det kan vara du eller din chef, sedan närmsta och äldsta kollegor, gärna i rangordning.

Är det du som hälsar välkommen startar din chef med första talet.  Efter det att högre och nära kollegor talat kan utländska gäster få ordet och därefter övriga kollegor och gäster i den ordning de står festföremålet nära och gärna efter befattning och ålder. Näst sist jubilaren själv och sist av alla tacktal.

Utländska gäster bör få en framskjuten placering och som jag skrev ska de komma tidigt på talarlistan tillsammans med kollegor i “högre” befattningar.

Jag tycker du tänker rätt eftersom det är vanligt att utländska gäster sitter tillsammans med sina respektive. Det är inget bekymmer om du placerar två kvinnor tillsammans, då det kan ses som ett uppdrag i tjänsten även om det är av privat karaktär.

Förvisso en privat fest, men den har en tydlig touch av arbete och du har redan tänkt i de banorna både med föreläsningar, tal och genom att titulera er kvinnliga kollegor som värdar.

Men samtidigt är det inget som hindrar att du placerar män och kvinnor i par, det är ju trots allt festligt med denna placering.

Läs mer i min artikel om bordsplacering >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bemötande – varför hörde verksamhetschefen inte av sig efter makens dödsfall på boendet?

Fråga:
Min make dog nyligen på ett boende.

Verksamhetschefen som jag haft viss kontinuerlig kontakt med sedan min man flyttade till hemmet har inte hört av sig för att beklaga.

När jag i går hämtade post på hemmet, råkade hen möta mig och och sa -”jag skulle ha ringt dig men det är så mycket nu”.
När hen förstod att jag hade ont om tid , sa hen -”jag ringer dig på måndag”.

Jag känner mig mycket irriterad över beteendet.

Anser att ett boende, där gästerna är sjuka och oftast gamla och stannar livet ut, måste ha en given policy för hur man ska bemöta de efterlevande.

En personal ringde dagen efter. Hon var den som var hos min man när han dog.

Hon beklagade och förmedlade allt som kändes fint för mig att känna till om min mans sista timmar. Hon fick en stjärna i himmelen av mig.

Några andra i personalen har visat sitt deltagande när jag varit på hemmet för att tömma rummet där min man bodde.

Jag är tacksam över att få veta vad du tycker.

Svar:
Det är alltid en stor sorg och saknad när en kär och närstående avlider, även om det kan vara väntat.

Det är med min erfarenhet inte så vanligt att en verksamhetschef tar dessa anhörigkontakter vid dödsfall, det faller på omvårdnadspersonalen.

Verksamhetsansvarig har till uppgift att leda organisationen och utöva ett ansvar över omvårdnad så det sköts utifrån lagar, förordningar och metoder.

Sedan varierar fördelningen av dessa uppgifter mellan boenden och det låter bra att ni haft en god kontakt under din mans tid på boendet.

Vi vet också att inom all vård- och omsorg är tillvaron under den rådande pandemin mycket belastande, mängder av personal saknas, smittspridning ska förhindras och verksamhetschefen har däri en svår och tidskrävande uppgift att lösa. Vilket i sig inte berättigar brister i bemötandet.

I det här fallet så hoppas jag att din man fick alla de behov han hade tillgodosedda på bästa möjliga sätt, det är den mest viktiga uppgiften.

I de flesta fall har gästen en kontaktperson (personal) på boendet och hen ansvarar för anhörigkontakter, jag förmodar att det kan vara den personen som kontaktat dig och beklagat förlusten av din make.

Du bör även erbjudas ett efterlevandesamtal, det är den sjuksköterska som ansvarar på boendet som erbjuder detta. Normalt 5-6 veckor efter dödsfallet.

Nu mötte du verksamhetschefen, förmodligen kände säkert hen att du kanske ville prata och var medveten om er hittills goda kontakt, men då du avböjde fick du förslaget om en tid för detta.

Just så förväntas en verksamhetschef agera när man uppfattar att en anhörig inte är helt tillfreds.

För din del är du inne i en reaktionsfas efter din mans bortgång, dina känslor är i uppror och det är svårt för oss andra att sätta oss in i hur svårt du har det. Ibland skapar detta missförstånd både hos personal och den sörjande, våra känslor styr.

Trots detta, vill jag att du försöker tänka att personal hörde av sig, de fanns med när din man avled och verksamhetschefen förstod ditt behov av samtal, respekterade att du just då inte var redo och erbjöd en ny tid.

Se det positiva som ändå finns i bemötandet, din man fick säkert ett fint slut och hade det bra på boendet.

Lägg ditt fokus på detta, se det goda även om du just nu reagerar annorlunda än vad du normalt gör och med tiden kommer att minnas.

 

Läs mer i min artikel om bemötande i vården >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Affärsetikett – vad gäller egentligen, när mutar man någon?

Fråga:
Efter att ha googlat så kom jag fram till din intressanta artikel om mutor och bestickning.

Jag har några frågor och funderingar och undrar vad du anser.

Jag köpte ett presentkort för 500 kr i ett köpcentrum.

I köpet så ingick det en herrgårdsvistelse som är värd mer än själva presentkortet. Är det lagligt eller muta/bestickning?

Jag jämför med rättsfallet: Domstol Högsta Domstolen Avgörandedatum 1993-10-20 MålnummerB2833-91 Lagrum17 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)

Ett företag som säljer kontorsutrustning har sänt ut erbjudanden till ett stort antal arbetsplatser, såväl offentliga som privata. I erbjudandena, som varit adresserade till olika arbetstagare, utfäste sig företaget att skänka en freestyle-apparat (värde ca 300 kr), om produkter ur företagets katalog beställdes för mer än ett visst angivet belopp (1500 kr).

Företaget blev dömt. Varför var det olagligt erbjudande, men inte det som köpcentret erbjuder?

Jag vill reda ut begreppen är p g a att jag vill erbjuda mina kunder att få presentkort att handla för om de köper av mig.

Får jag, konkret erbjuda alla kunder t ex att “om du köper så får du lika mycket pengar att handla för“.

Kan ju låta som en korkad affärsidé, men jag behöver med goodwill få snurr på annonseringen.

Svar:
Bästa svaren på dina frågor får du från Institutet mot mutor.

Men, först måste du fundera på vem som är motpart, kan gåvan innebära otillåten påverkan?

En gåva till en privatperson, som saknar koppling till verksamheten innebär ingen muta.

Så i det fall du nämner med herrgårdsvistelsen är det ok, du är privatperson.

Om du däremot varit byggnadsinspektör och butiken planerar bygga ut, eller försäkrings- alternativt banktjänsteman.

Då hade gåvan kunnat klassas som en muta, oavsett om det fanns koppling eller inte.

Fallet du refererar till  lämnade gåvor av betydande värde till offentliga kunder som kunde påverkas till gynnande beslut avseende framtida inköp.

Så fort det finns en offentlig koppling kan åklagare åtala utan anmälan.

Sker det mellan privata företag är det företaget som tar emot mutan som måste anmäla sig själva till åklagare.

Det beror alltså på vem som är din kund.

Men viktigt är att du ska inte se mina råd som någon juridisk vägledning, jag kan inte ta det ansvaret för dina kommande beslut.

Anlita juridisk expertis för denna bedömning.

Läs mer i min artikel om mutor >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Vett och etikett på jobbet – jag skulle vilja veta mer om mötesteknik, kan du skriva om det?

Fråga:
Jag vill gärna vill veta lite om vett och etikett på möten.

Svar:
Det handlar mest om mötesteknik och kunskaper från deltagarna. Men här är några tips.

 • Se till att kallelse/inbjudan går ut i god tid
 • Planera så  deltagarna får trevligt och är positiva. Det gör mötet lättare
 • En bra ordförande ser till att deltagarna är aktiva. Någon som är tyst kan tillfrågas
 • Bjud in rätt deltagare till mötet
 • Uppmana deltagarna att vara pålästa – det gör mötet mer effektivt och snabbare att genomföra
 • Ordföranden ansvarar för mötet
 • Under mötet leder ordförande mötet
 • Se till att ha en ordentlig agenda. Följ den och få saker gjorda
 • Ordföranden ansvarar för att det skrivs protokoll, sekreteraren skriver
 • Om det finns nya personer på mötet, presentera dem och övriga mötesdeltagare
 • Ibland är det bra med namnskyltar för att underlätta
 • Starta i tid och sluta i tid
 • Lägg in pauser
 • Använd pauserna för eventuella samtal och koll av mail
 • Mobiltelefoner avstängda, måste någon ändå svara, gå ut tyst
 • Om mötet behöver avbrytas, för paus eller för långa debatter, kan man begära ordet med “ordningsfråga”
 • Ordföranden ser till att alla begär ordet och inte pratar i mun på varandra
 • Om du vill tillföra mötet din åsikt kring ett visst förslag eller bara ställa en fråga ska du begära ordet
 • Håll dig till ämnet, annars bör ordföranden styra tillbaka
 • Om du har ett förslag, ska du lägga ett yrkande. Det underlättar för ordföranden och är lättare att skriva in i protokollet
 • Debatt är alltid bra –  att begära “replik” ger företräde i talarlistan och möjligheter att svara på inlägg som berör dig
 • Om någon säger något som är fel, kan du begära ordet med “sakfel” och föreslår det som är rätt
 • Ordföranden kan, för att förkorta en debatt säga “streck i debatten“, då kan ytterligare talare sätta upp sig och sedan är debatten över
 • Tenderar debatten att dra ut på tiden, kan man begära att tiden begränsas för inlägg. T.ex. till två minuter
 • Efter debatt ska man gå till beslut

Läs mer i min artikel om bemötande på jobbet >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Affärsetikett – när är det lämpligt att företaget börjar använda sin nya logotype vid ett jubileumsår?

Fråga:
Vi är ett företag som firar 75 år i januari 2021.

När ska man börja använda jubileumsloggan i korrespondens och på kläder?

Svar:
Det finns inga rätt eller fel i detta, men det förefaller mest korrekt att starta efter nyåret 2020/2021.

Därmed upplevs en logotype med t.ex. texten “75 år 2021″  trovärdig och korrekt.

Läs mer i min artikel om förtroende hos kund >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Artighet – vem, i en butik, ska säga “Hej” först, jag eller kunden?

Fråga:
Jeg vil gjerne spørre om hvem sier først “Hej” og “Ha det” i en butikk.

En kunde eller butikkmedarbeider?

Svar:
Det är ju din kund, så det är din uppgift att visa intresse för den personen.

Därför bör du hälsa på kunden först.

Läs mer i min artikel om att göra kunden speciell >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Fråga om bemötande på din arbetsplats (kostnadsfritt och anonymt). PROVA NU DIREKT!

Kanske har du som företagare, chef eller medarbetare har en fundering på hur ni ska hantera bemötandet på er arbetsplats.

Alla kan behöva ta ytterligare ett steg. Ingen utvecklas utan träning. En kostnadsfri “PT” i bemötande.  TESTA DIREKT >>

Jag, Mats Danielsson med alter egot “Etikettdoktorn”, har sedan 16 år föreläst, skriver, svarar på frågor och anlitas som expert i radio, TV samt i de flesta media.

Vett och etikett på jobbet.  Fast jag väljer hellre ordet Framgångsrikt bemötande.

Kontakta mig, ställ en fråga och få ett svar. Det är kostnadsfritt, du och din arbetsplats nämns inte.

Har du en fråga hittar du länken efter denna text.

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson