Disputation – vem tackar för maten när det inte är en sittning?

Fråga:
Min kollega disputerar snart och i dessa coronatider har hon valt bort att ha en sittning.

Vi ska i stället ha en mingeltillställning kring ståbord. Jag är toastmadam.

Vem tackar då för maten?

Det är min kollega som har betalat all mat och hon vill gärna tacka cateringpersonalen.

Är det OK eller ska någon annan ta till orda?

Svar:
Hon kan själv tacka cateringpersonalen.

Det finns ingen som är tacktalar vid en mingeltillställning.

Du kan hålla tacktalet och om du vill inkludera cateringpersonalen.

Detta i din roll som toastmadame.

 

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsplacering – brudens far avliden, vem placeras då bredvid bruden?

Fråga:
Vilken placering gäller då brudens mor lever, hennes far är avliden.

Brudgummens föräldrar lever båda.

Bruden har en bror med sambo och brudgummen har en bror med sambo?

Svar:
Det är brudens bror som placeras på brudens fars plats.

Brudens fars plats är till höger om henne och där placeras nu brodern.

Detta är inte beroende av runt bord eller annan utformning.

Läs mer i min artikel om bordsplacering på bröllop >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

bordsplacering

Fråga:
Vi skall ha runda bord på vårt bröllop vid honnörsbordet finns det 8 platser.

Brudens föräldrar är bortgångna, brudgummens befinner sig utomlands.

De enda släktingar som kommer att närvara är brudens bror med fru och brudens kusin med man.

En del engelsktalande kommer att närvara.

Ett äldre par, föräldrar till vänner till brudparet, samt en väninna till brudens nyligen avlidna mamma.

Så vilka skall sitta vid honnörsbordet?

Hur placerar man de andra?

Svar:
I mitten, så ni ser så många som möjligt, av honnörsbordet sitter ni som är brudparet.

Brudgummen har bruden till höger och till vänster sitter då vanligen brudens mor (som nu inte finns).

Där kan ni då placera brudens brors hustru som närmsta släkting.

Hon har i sin tur har annars brudgummens far till bordet, han kan då ersättas av ett syskon eller en äldre manlig släkting.

Finns ingen sådan kan en nära vän eller motsvarande få den platsen.

På brudens högra sida sitter annars brudens far, men du får då ha din bror där.

Han har i sin tur brudgummens äldsta syster eller annan kvinnlig släkting till brudgummen till bordet.

Regeln är den att ju närmare släkt, desto närmare brudparet.

Hög ålder ger bättre placering.

Nästa steg är brudparets övriga syskon med kyrkomarskalkar, mor och farföräldrar placeras också nära.

Tärnor och marskalkar sitter tillsammans och att brudgummens manliga släktingar och vänner har brudens kvinnliga släktingar och vänner till bordet.

Sedan gäller det att fördela utifrån social förmåga, nära vänner etc.

Läs mer i min artikel om bordsplacering på bröllop >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Disputation – om jag inte vet namnet på partners, hur bordsplacerar jag då?

Fråga:
Jag är Toastmadame på en disputation.

Min fråga är att några av gästerna bara skrivit att de kommer med respektive.

Jag ska skriva bordsplaceringsskyltar.

Hur gör man då?

Svar:
Prata med doktoranden och hör om hen känner till namnen.

Sök dem där du själv kan ta fram partners namn, t.ex. genom adressregister på nätet.

Ring och fråga, och till sist kan du i värsta fall skriva “Partner till NN”.

Läs mer i min artikel om bordsplacering >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bröllop – brudgummens far är avliden, var bordsplaceras moderns nuvarande man?

fråga:
Min son skall gifta sig, hans pappa or dod sedan länge.

Nu undrar jag var min kille sedan 20 år tillbaka, var ska han sitta?

Svar:
Det bestämmer brudparet helt och hållet.

Vill de, kan han sitta på brudgummens fars plats.

Det beror på vilket förhållande din son och nuvarande man har till varandra.

Om det finns en bror eller släkting, kan brudparet istället låta den personen ta den platsen.

Då kommer din partner placeras längre bort.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering vid bröllop >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsplacering – hur placerar vi gäster och släkt vid 90-årsdag?

fråga:
Vi or vi tre dottrar med respektive, samt två sysslingar med respektive.

Därefter är det barnbarn, barnbarnsbarn, släktingar ‘längre bort’ på vår avlidna mammas sida, vänner och bekanta.

Vi som umgås med pappa är vi döttrar.

Barnbarn m.fl. är mycket sällan p.g.a. långa avstånd m.m.

Jag har placerat sällskapet som bilden visar.

Några barn i åldrarna 9-16 som INTE kan vara ifrån sina föräldrar finns med.

Gästerna får sätta sig var de vill och hur de vill.

Är detta ok, eller ska även gästerna bordsplaceras?

Svar:
Jag kunde inte öppna den av er i mail bifogade ritningen, men jag kan kort säga att gästerna ska placeras utifrån släktskap och ålder i fallande ordning.

Barn får givetvis placeras antingen vid eget bord (då har de mycket roligare) eller med föräldrarna och då anpassat så det fungerar för övriga gäster.

Om ni frågar mig, rekommenderar jag alltid bordsplacering.

Då kommer gästerna blandas med varandra och man har sin plats klar.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

 

Bröllop – brudparet bjöd inte farföräldrar och placerade brudgummens föräldrar längst ut. Varför?

fråga:
Min son voljer att det är tre stycken släktingar från hans sida med på middagen efter hans brollop och det är sju stycken med från brudens sida.

Han menar på att pga ålder var svårt att ta med farmor och farfar, är detta rimligt då farmor och farfar var med på vigseln och rest 25 mil för detta ändamål?

Min fru och min yngre son fick sitta ute på kanten av middagsbordet och jag själv ute på den andra kanten.

Brudens föräldrar satt centralt med brudparet och bruden menar på att hennes föräldrar inte har vetskapen om vett och etikett.

Är detta acceptabelt och jag blev både ledsen och arg!

Svar:
Jag vet inte om bröllopet redan varit, eller är planerat för du har skrivit din fråga i olika tempus.

Så din fråga har redigerats som om bröllopet redan är över.

Oavsett, det är alltid brudparet som till sist beslutar om vilka som ska bjudas och bordsplacerar.

De deltar i denna och till sin hjälp kan de ha värdpar.

Att skylla på att brudens föräldrar inte kan vett och etikett är inte möjligt, brudparet kunde lagt sista ordet och ändrat som de ville.

Samma sak gäller farföräldrarnas närvaro, om de inte kan delta pga ålder är det de själva som i så fall avböjer inbjudan.

Det inte barnbarnet som avgör skälen, det hade alltså varit bättre att rakryggat säga att han inte avsåg bjuda in dem eller ge ett mer välgrundat skäl.

Tyvärr kan ingen annan gäst uttrycka sina synpunkter på detta, det är brudparets beslut (men som far hade jag haft ett allvarligt samtal med sonen).

Bordsplaceringen har inte följt de traditionella reglerna och det är samma sak här, brudparet beslutar.

Men i enlighet med god etikett placeras inte föräldrar och syskon så, det är en markering.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering vid bröllop >>

 Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

 

Bordsplacering – vid en middag med 100 gäster, kan värdparet dela på sig?

fråga:
Vid en storre middag med många goster (50/100) ska eller kan värdparet sitta på olika bord?

Svar:
Värdparet kan sitta vid olika bord, det är en fördel om man vill hålla koll på att gästerna har det bra.

Men om ni har goda vänner som kan agera hjälpvärdar, så krävs inte detta.

Då kan man sitta vid samma bord.

Klicka här för att läsa min artikel om det perfekta värdskapet >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsplacering – jag får inte sitta, i kyrkan, med min man på hans dotters bröllop, varför?

Fråga:
Min mans dotter gifter sig, han och jag har varit gifta i många år han kommer att sitta bredvid dotters mor alltså bredvid sin före detta ( de var aldrig gifta och inte har någon vidare relation). Var ska jag sitta i kyrkan?

Jag vill inte sitta i samma rad som hon, men jag vill sitta bredvid mina barn.

Jag känner inte så många där och vill inte sitta någonstans ensam och vara anonym.

Svar:
Det är korrekt att din man sitter bredvid brudens mor, man sitter där i egenskap som föräldrar.

Formellt sett ska du då sitta längre bak i bänkraderna, men varför inte prata med din bonusdotter, bruden?

Hon kanske tycker att det är helt i sin ordning att du sitter med familjen på första raden.

Har det någon betydelse om du sitter på samma rad som hon?

Inte sällan sitter “bonusföräldern” på makens/makans andra sida och därefter sitter deras gemensamma barn (halvsyskon.

Placeringen skulle då kunna bli: Brudens mors man – brudens mor – brudens far – brudens fars fru – brudens syskon/halvsyskon.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering på bröllop >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson