Bröllop – hur bordsplaceras brudens mor och brudgummens mor om inga fäder finns?

Fråga:
Min dotter och hennes fästman ska gifta sig.

Jag är änka och brudgummens mor lever ensam.

Som jag ser det ska jag sitta bredvid brudgummen och brudgummens mor bredvid min dotter.

Är detta rätt?

Svar:
Det är korrekt att du sitter på brudgummens vänstra sida och på din högra sida sitter den som är  på plats istället för hans far.

Till höger om bruden sitter den som närvarar istället för brudens far, det kan vara en bror, en äldre släkting eller en nära vän.

Om det är en manlig vigselpräst närvarande kan han sitta till höger om bruden.

Till höger om denna man sitter brudgummens mor.

Klicka här för att läsa min artikel om placering vid bröllop >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsplacering – skriver vi titlar på placeringskorten vid ett 80-årsjubileum?

Fråga:
Middag för ett sällskap i juni.

Det finns ett honnörsbord för inbjudna gäster.

Min fråga är skriver man gästens titel på placeringskortet en är ambassadör, landshövding och friherre de Geer eller bara namnet.

Inget placeringskort för övriga gäster.

Svar:
Om gästerna är där i egenskap av sina befattningar kan du även skriva titel

Är de gäster i egenskap av privatpersoner, endast namn.

Klicka här för att läsa min artikel om placeringskort >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsplacering – du refererar till Bibeln, men stämmer verkligen detta?

Fråga:
På sidan refererar du till Markusevangeliet som förklaring till en bordsdams placering på höger sida.

Markusevangeliet är fantastiskt på många sätt, men här blir det nog lite långsökt. Damens placering på höger sida är en grundregel som går tillbaka på ridderliga tider, då männen hade sina värjor på vänster sida.

Man måste ju kunna dra sin värja, så därför skulle mannens vänstra sida vara fri.

Numera bör män inte värjor, lika lite som de gör honnör, men sedvänjan med kvinnan på höger sida består.

Och det är bra, för det underlättar ju för alla vid bordsplaceringar t ex. Annars blir det ju rena villervallan.

Att man i kyrkliga sammanhang, t ex vid vigsel, ska föra den ogifta fröken på mannens vänstra har en lite mer oklar bakgrund.

Även fröknar ska väl försvaras med värjan om det skulle behövas?

Kanske betraktas kyrkan som ett fredat rum där värjor inte ska behövas?

Annars skulle ju Markusevangeliet ha passat bra här!

Det vill säga, kvinnan alltid på höger sida, i alla formella sammanhang. Det vore ju enklast.

Har du någon synpunkt på allt detta?

Svar:
Sanningsenligt ska jag säga att jag har 300 artiklar publicerade och över 6000 frågor med svar.

Det är svårt att minnas när jag skrev texten, så den kan vara lite otidsenlig och texten har nu uppdaterats till ett betydligt modernare synsätt.

Det blir gärna så med tiden, jag får fler och fler frågor och även min syn på saken förändras.

Men jag vill även minnas att doktor Elias Norbert skrev redan om Markusevangeliet i sin avhandling på 1930-talet.

Sedemera har även Marius Wihngård, den kände avdvokaten som skrev under pseudonym på 1940- och 50-talet refererat till Markusevangeliet.

Slutligen vill jag minnas att även Magdalena Ribbing framförde de tankarna i någon text, men i hennes sista bok Ribbings Etikett finns det inte längre med.

Allt, vilket betonas,  är baserat på fritt tänkande, symbolik och även skrönor.

Men en sak vet vi, inga värjor i kyrkan! Det är därför vi fortfarande kallar det vapenhus.

Kvinnan till vänster har ännu längre traditioner, det handlade om spinn-, respektive svärdsidan.

Kvinnorna gjorde inte entré genom vapenhuset, de hade en egen ingång och så kan vi fortsätta ganska lång tid.

Men jag tycker det är fint att ändå referera till Markusevangeliet och den fortsatta diskussionen och framförandet av mina efterforskningar får ske vid en föreläsning.

Det finns inte utrymme i tid för mig att utveckla det närmare här på nätet. Något ska ni ju även ha att lyssna till.

Välkommen att läsa mer och göra en bokning av min föreläsning >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

 

Bordsplacering – kan vi placera gästerna tre och tre vid ett bröllop?

Fråga:
Är det ok att gästerna får sitta tre och tre vid ett bröllop?

Eller ska de sitta så att de flesta får en bordsdam/bordsherre?

Svar:
Jag vet inte riktigt hur du tänker med “tre och tre”.

Men jag gissar att du avser t.ex en man och en kvinna på var sida, eller tvärtom.

Då kommer det sitta två kvinnor eller två män bredvid varandra, men den placeringen kräver ett överskott av endera könet.

Det är alltid ni som arrangerar festen som beslutar om bordsplacering, vill ni ha det så här är det ert beslut.

De flesta gäster förväntar sig nog en mer traditionell placering.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Svar direkt!

 

 Vi har flera dagars kö till kostnadsfria svar, betala 50 kr och du får svaret senast nästa vardag, direkt via e-post.

  • När du betalat, ser vi detta och skickar svaret. (glöm inte att ange e-post) 


Eller, 
ring Mats Danielsson

Ring 08-231910. Pris 150 kr.

Betalningsalternativ

Tal – vem håller tacktalet om det är udda antal män och kvinnor?

Fråga:
Middag med sex herrar och sju damer.

Värdinnan sitter på kortändan.

Till vänster om henne sitter en dam och till vänster om henne en herre.

Till höger om värdinnan sitter en herre och till höger om honom en dam.

Vem håller tacktalet för kvällens middag?

Svar:
Då förväntas mannen till höger om värdinnan hålla tacktalet.

Klicka här för att läsa min artikel om tacktal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsplacering – en okänd kvinna satte sig på bästa plats vid minnesstund, hur kan man göra så?

Fråga:
Min bästa väninna begravdes och jag deltog för att hedra henne och hennes son.

Vid bordet där närmaste släktingar skall sitta, satte sig sonen i mitten med en kusin på vänster sida samt två kusinbarn på samma sida.

På sonens högra sida satte sig en kvinna som inte har någon släktanknytning över huvud taget!

Och sedan vår kyrkoherde till höger om kvinnan.

Jag blev mycket upprörd över platsen som kvinnan tog (men visade förstås ingenting).

Jag har varit kyrkorådets ordförande och är noga med etikettsfrågor.

Svar:
Jag vet inte riktigt vad det är du frågar om, är det kvinnans placering vid bordet?

Du betonar att du var där för att hedra din väninnas minne,  det var fint gjort av dig och sonen uppskattade säkert att du närvarade.

Det du gjorde helt rätt i var att inte framföra några synpunkter, för det är det största av alla etikettsbrott att klaga på andra.

Man ska vara överseende med andra människors eventuella misstag.

Men nu vet vi inte om detta var ett misstag, kan det vara en nära vän till sonen, kanske en partner?

Kanske har sonen frågat henne om hon vill vara hans stöd vid denna tunga och sorgsna stund? Vet vi detta?

Det vet ingen av oss och så länge som sonen tycker detta är i sin ordning, då är allt frid och fröjd!

Mitt råd är att istället för att fundera över vem som satt var, se istället människorna som hedrade din väninnas minne och gläd dig åt att hon var uppskattad.

Det är den finaste av all etikett!

Klicka här för att läsa min artikel om minnesstund >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsplacering – hur placeras gästerna när man har runda bord vid en bankett?

Fråga:
Vad gäller för bankett i en loge där man har runda bord med  åtta personer per bord?

Hur gör man då med hedersgäster?

Hur placerar man deras bord i lokalen i så fall?

12 bord totalt.

Svar:
Gästerna placeras precis som i andra sammanhang, med delade par (många par tycker om att sitta vid samma bord vilket är helt ok).

Ett bra tips är att utse en bordsvärd vid varje bord, som styr lite och håller i det praktiska.

Hedersgäster placeras vid det bord som ni utser till honnörsbord.

I övrigt rekommenderar jag att titta i följande länk.

Klicka här för att läsa min artikel om bordsplacering med runda bord >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsplacering – säger man bordskavaljer, eller vad heter det?

Fråga:
Man säger bordsdam.

Men det motsatta.

Är det bordskavaljer?

Kan man säga att värdinnans bordskavaljer ska hålla tack-för-maten talet?

Svar:
Bordkavaljer, bordsherre, mannen som har damen till bordet.

Samtliga tre går bra att använda som benämningar.

Klicka här för att läsa min artikel om finaste placeringarna vid bordet >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson