Bordsskick – ska man äta upp allt på tallriken?

Fråga:
Ska man lämna matrester eller skall man äta upp allt?

Svar:
Det finns ingen regel, vare sig oskriven eller skriven som säger att man bör lämna mat.

Om du blir mätt eller kanske inte tycker en rätt är riktigt god kan du smaka och sedan lämna lite på tallriken. Men svara då vid fråga att du inte är så hungrig eller något liknande.

Detta att lämna eller äta upp allt  förväntas i en del andra länder. Men inte i Sverige, du kan således äta upp allt på din tallrik.

Läs mer i min artikel om bordsskick >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Mellan människor – är det ok att gå med bar överkropp i en butik?

Fråga:
Vad säger du om vissa herrars önskan om att gå med bar överkropp på restaurang eller i butiker?

Svar:
Jag ska sanningsenligt säga att jag “noterar” det, men det är sällan det händer.

Tycker nog att de flesta män har bra koll på detta och möjligtvis kan det vara någon som sticker från stranden till närmaste butik utan att ta på sig något.

Grundprincipen är att så fort man lämnar stranden, trädgården eller sätter sig vid matbordet tar man på sig en tröja.

Detta bygger mycket på  människors syn på bar överkropp.

På en restaurang är nog sannolikheten stor att mannen skulle ombes ta på sig eller till och med lämna restaurangen.

På golfbanor är det inte tillåtet – och reglerna handlar mycket om hänsyn till omgivningen.

Läs mer i min artikel om natur och fritid >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Vett och etikett på jobbet – avtackningsfest för pensionär – hur agerar vi affärsmässigt korrekt?

Fråga:
Jag och två av mina kollegor arrangerar just nu en pensionsavtackningsfest till hösten för en kollega (om det nu kan fungera med COVID-19).

Vi arbetar i samma yrke och kollegan i fråga har varit anställd på samma arbetsplats lång tid. Han är mentor till oss alla tre.

På dagen har vi planerat en liten träff med föreläsare och nära vänner till jubilaren från utlandet.

Festen skall äga rum på kvällen deltagare är de utländska gästerna samt kollegor han har haft under alla dessa år, gamla som nya.

Även enhetens chef samt annan viktig person kommer att deltaga. Jag skall vara toastmadame. Jag har några funderingar:

Är det vi tre som skall anses vara värdar? Vår chef är överlycklig över att vi ordnar allt, annars hade ju hon fått göra allt jobb, men vilken roll skall hon ha i detta?

Hur skall talarordningen se ut på en tillställning som denna?

Ska de utländska gästerna betraktas som hedersgäster och när skall de i så fall tala?

På honnörsbordet hade jag tänkt placera de utländska gästerna med fruar, chefen (kvinna) och professorn (kvinna) samt oss tre (en kvinna och två män) . Är det rätt tänkt?

Om det vore middag i tjänst borde jag placera efter rang, men detta får väl anses vara en privat tillställning och därmed borde jag placera efter kön, eller?

Svar:
Om ni tre arrangerar festen är ni värdar. En av er är “styrman” och det blir du som toastmadame. De andra är hjälpvärdar.

Den vanliga turordningen för tal är att värd hälsar välkommen först, det kan vara du eller din chef, sedan närmsta och äldsta kollegor, gärna i rangordning.

Är det du som hälsar välkommen startar din chef med första talet.  Efter det att högre och nära kollegor talat kan utländska gäster få ordet och därefter övriga kollegor och gäster i den ordning de står festföremålet nära och gärna efter befattning och ålder. Näst sist jubilaren själv och sist av alla tacktal.

Utländska gäster bör få en framskjuten placering och som jag skrev ska de komma tidigt på talarlistan tillsammans med kollegor i “högre” befattningar.

Jag tycker du tänker rätt eftersom det är vanligt att utländska gäster sitter tillsammans med sina respektive. Det är inget bekymmer om du placerar två kvinnor tillsammans, då det kan ses som ett uppdrag i tjänsten även om det är av privat karaktär.

Förvisso en privat fest, men den har en tydlig touch av arbete och du har redan tänkt i de banorna både med föreläsningar, tal och genom att titulera er kvinnliga kollegor som värdar.

Men samtidigt är det inget som hindrar att du placerar män och kvinnor i par, det är ju trots allt festligt med denna placering.

Läs mer i min artikel om bordsplacering >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Skåla – är det korrekt att som andra skål vid middagen utbringa den för Konungen?

Fråga:
Om HMK inte är närvarande, är det då OK att till förrätt dricka öl och snaps och skåla i den senare?

För att till huvudrätten utbringa, som första skål, skålen till Hans Majestät Konungen?

Svar:
Om man redan skålat i snaps är skålen vid vinet inte den första skålen.

I formella sammanhang, är det alltid Hans Majestät Konungens skål som kommer först.

Om någon rojalitet närvarar är första skålen alltid Konungens Skål.

Är det således en formell middag, är det inte korrekt.

Vid mindre formella middagar är det nog ingen som tycker att det är något större fel.

Läs mer i min artikel om konungens skål >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Dukning – vid ett bra värdskap, var ska servetten placeras när man dukar?

Fråga:
Vi är några damer som ofta diskuterar vilken sida servetten skall ligga på ett middagsbord.

Jag själv har lärt mig vänster sida eller på tallriken om ingen förrätt serveras.

Svar:
Servetten placeras antingen på kuvertassietten till vänster, eller med kuvertbrödet i servetten.

Den kan också placeras på tallriken, men man undviker att sätta den i glaset.

Det sist nämnda gäller mest pappersservetter då man lätt får ludd från servetten i vinet.

Läs mer i min artikel om dukning >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsskick – hur ska servetten placeras när man lämnar bordet?

Fråga:
Det står här i texten att servetten läggs på stolen, inte på bordet, när man reser sig.

Strax under står det motsatta; att servetten knycklas ihop och läggs på bordet till vänster om tallriken.

Vilket gäller i vilken situation?

Svar:
Tack för din reflektion, det var helt enkelt en miss i texten som du uppmärksammat och som nu korrigerats.

Det är korrekt att man lägger sin servett på stolen om man av någon anledning behöver resa sig under måltiden.

Vid avslutad måltid, d.v.s. när någon av värdfolket markerat att middagen är över, läggs servetten till vänster om tallriken.

Läs mer i min artikel om att lämna bordet >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsskick – får man skåla med vatten i vinglaset?

Fråga:
Får man skåla med vatten som är upphällda i vinglas på restaurang?

Exempelvis vid lunch ( två personer) och när man endast dricker vatten och inga fler dricker.

Svar:
Många tror att en skål alltid ska förknippas med alkohol.

Förr var skålandet regler något som effektivt kunde utesluta någon ur den sociala gemenskapen.

Senare blev skålen en hedersbetygelse för Kungen, präster och andra högheter.

Med tiden har det blivit en ceremoniell artighet för de runt bordet.

Skålen är en lyckönskan, den utfördes ofta i dryck som var lite finare än vardagens drycker

Det har vi lagt bakom oss och svaret blir att du kan, utan minsta bekymmer skåla med vatten i glaset.

Läs mer i min artikel om att skåla >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsskick- var ska kniven ligga på tallriken?

Fråga:
Då man lägger ner kniven på tallriken medan man äter ska den ligga på kanten av tallriken (längst bort från personen)?

Eller ska den ligga snett in i tallriken vid kl 5 så där som när man sedan lägger kniv och gaffel när man slutat äta.

Svar:
När du lägger ner kniven och gaffeln på tallriken och avser att fortsätta äta placerar du gaffeln klockan åtta och kniven klockan fyra.

Det kan också uttryckas som klockan tjugo i fyra.

Läs mer i min artikel om bestick >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsskick – kan man snusa på en middag eller är det som rökning?

Fråga:
Jag undrar vad som gäller för snusare vid middagar och liknande.

Är det samma som för rökare?

Svar:
I princip kan man säga att samma sak gäller för snusare som för rökare, att lägga in en snus eller ännu värre, lägga ut, är definitivt inget man gör vid ett middagsbord.

Man avvaktar helst till middagen är över eller lämnar bordet för sådana saker om behovet är akut.

Läs mer i min artikel om bordsskick >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Bordsskick – varför talar man om torrdoppat eller kaffe med dopp?

Fråga:
I vår familj har vi alltid sagt att man börjar med torrdoppat först.

Finns denna oskrivna regel?

Vad går som torrdoppat?

Svar:
Det finns inga direkta etikettsregler omkring detta som ofta kallas “kaffe med dopp“.

Självklart kan det också vara lokala skillnader och även inom familjer kan det skapas olika traditioner.

Jag gissar att du med torrdoppa, åsyftar de kakor och bullar som serveras. Inte sällan sju sorter.

I vissa kretsar ses det som normalt att doppa, i andra anses som ofint det vara ett kaffeskick att doppa fikabrödet i kaffet.

Många använder dock orden doppa trots att de inte är så förtjusta i att doppa saker i kaffet.

Kaffe med dopp eller kaffekalas  är 1900-talets nya umgängesform,  detta istället för stora middagar och som idag ofta benämns som fika.

Att man tar torrdoppat först, innebär vanligen att det först serveras bullar och kakor, därefter t.ex tårta.

 

Läs mer i min artikel om vett och etikett på konditori >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson