Ska man utbringa en skål till Kungssången?

Ska man utbringa en skål till Kungssången?

Fråga:
Ska man utbringa en skål till Kungssången? Har hört lite olika versioner.

Den första är då kungssången sjungs skålar men inte , är detta sant eller falskt?

Den anda har jag tidigare lärt mig att man får börja äta om sällskapet är 6 gäster eller fler utan att vänta på att värdparet bjuder in till maten?

Svar:
Första frågan, ska man utbringa en skål till Kungssången?

Kungssången sjunger man vanligen då Kungen närvarar vid olika ceremonier och besök.

Ibland sjunger man den som en ren hyllning till honom.

Om någon rojalitet närvarar är första skålen alltid Konungens Skål.

En skål med Kungen närvarande, eller när man utbringar Konungens skål reser sig samtliga upp, lyfter sitt glas och ser på Kungen. När skålen avslutas ser man åter på Kungen

Finns inte Kungen på plats tittar du på den som utbringat skålen. Det går även vid detta tillfälle bra att sjunga Kungssången.

Vad det gäller din andra fråga anges inget antal gäster vid bordet för att få börja äta, det är först när värd eller värdinna sagt “varsågod” som man börjar.

Siffran sex, eller för att vara mer korrekt åtta personer, kommer av en gammal regel att man skålar inte med värdinnan om man är fler.

 

Läs mer i min artikel om skåla för Kungen >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Ett brev till Kungen och Drottningen, hur inleder vi?

Ett brev till Kungen och Drottningen, hur inleder vi?

Fråga:
Ett brev till Kungen och Drottningen, hur inleder vi? Det är ca 100 personer som är mottagare. Hur skall vi inleda och avsluta brevet?

Brevet kommer att innehålla information om orättmätigt agerande från den sociala enheten i en kommun, hur de manipulerat informationer för att sätta oss som vårdnadshavare i dålig dager, byggt på att vi är äldre som föräldrar och tillkomsten av barnen har skett genom surougatmetoden.

Jag och min hustru lider fruktansvärt då man nu har tagit våra barn och placerat dem i familjehem.

Vi kommer att göra en videofilm och hur sociala enheten har agerat, och man har undvikit varje del som en social enhet skall agera för att familjen skall må bra och barnen ska snarast återplaceras i familjens nätverk.

Tacksam för hjälp hur vi skall bygga upp detta brev.

Svar:
Ni ska som svar på er fråga om ett brev till Kungen och Drottningen, hur inleder vi, skriva ett separat brev till Kungahuset.

Innan jag fortsätter, vill jag be er notera att jag i frågan och svaret utelämnat er hemkommun, barnens åldrar och andra fakta som kan identifiera er familj.

När ni skriver till Kungen och Drottningen är det alltid formellt. Tilltal i skrift är Eders Majestäter som den korrekta inledningen.

Beskriv ert ärende och vad ni vill få uttryckt, välj tilltal Ers Majestät eller Ni i brevet. Ni avslutar med “Högaktningsfullt, NN och XX”.

Sedan kanske jag ändå ska nämna att Sveriges kung och drottning har ingen politisk makt.

Deras uppgifter är bara symboliska och representativa. De visar upp och representerar vårt land på många sätt, så deras möjligheter att påverka en myndighet, i detta fall en kommun, kommer inte att resultera i något.

Även om jag mycket väl förstår er förtvivlan, är ett överklagande till Förvaltningsrätten enda vägen att gå.

Är ni missnöjda med avgörandet från förvaltningsrätten kan ni sannolikt fall överklaga till kammarrätten. Det står i avgörandet hur ni ska göra och hur lång tid ni har på er att överklaga.

Läs mer i min artikel om skrivande >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Vem kom på alla dessa regler kring vett och etikett?

Vem kom på alla dessa regler kring vett och etikett?

Fråga:
Vem kom på alla dessa regler kring vett och etikett?

Jag är nyfiken på vem eller vilka som har bestämt alla dessa regler kring vett & etikett. När uppfanns etikett-reglerna och vad har de egentligen för betydelse idag?

Exempelvis, vem har kommit på idén att man “ska” hålla besticken på ett visst sätt, hur man “ska” ta maten eller hur man “ska” ordna en bjudning?
Varför tycker folk att det är ett “måste”, att förhålla sig till dessa regler?

Själv lever jag ett gott liv utan att bry mig om ovanstående regler eller andra s.k. bjudningsregler och ifrågasätter ofta syftet med de flesta regelverk, särskilt om de tycks onödiga.

Vore tacksam för svar, då jag är nyfiken på svaren.

Svar:
Din undran vem kom på alla dessa regler kring vett och etikett visar att du bryr dig, trots att du skrev din signatur som “etikett-fritt”.

Så tack för ditt engagemang och din kommentar vem kom på alla dessa regler kring vett och etikett.

Nu har “reglerna” inte uppfunnits av någon enstaka person, utan det är seder och bruk som genom århundraden vuxit fram i umgänget människor emellan. Vi hittar ofta sådana socialt neutrala sätt att umgås på i en inledande fas, vi “känner av varandra” som människor.

Syftet är att vett och etikettregler ska fungera som olja i maskineriet människor emellan.

Om vi tar besticken, så är en av tankarna att när man dukar ett bord kan det dukas ganska trångt. Ca 60 cm per sittplats är lagom. Då kommer gästerna runt bordet bli tvungna att prata med varandra, räcka varandra saker och så blir det trevligare. Om du håller gaffeln i vänster hand, som vi vanligen gör i Sverige och kniven i höger hand, men din bordsgranne håller tvärtom. Då kommer din högra armbåge “krocka” med den andra gästens vänstra armbåge när ni t.ex. skär kött.

Det är så här etikettsregler uppstår och sedan kan man lätta på dessa ju mer man känner varandra.

Så när du benämner dig som “etikett-fri” så motsäger du dig själv lite grand. Enbart genom att du reflekterar över ditt eget sätt, gör att du bryr dig. Det är när du högaktningsfullt struntar i andra människors behov du kan kalla dig “etikett-fri”.

Då blir du en ganska otrevlig person, det betvivlar jag att du är.

Man måste därför inte följa alla gamla regler, utan man anpassar sig utifrån situationen. Troligen tuggar du inte med öppen mun eller smaskar när du äter. Varför? För att det är obehagligt för andra, då har du etikett nog att avstå detta. Är du ensam kan du göra hur du vill!

Så även en av omgivningen kallad “etikettdoktor” sätter armbågarna på bordet när han tar en öl med sin bäste vän, men däremot aldrig vid Nobelmiddagen.

Läs mer i min artikel om i allmänhet >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Skål – kan vi utbringa Konungens skål vid ett bröllop?

Fråga:
Vi kommer att bli bjudna på bröllop nästa år.

Fråga har uppkommit mellan mig och brudens far om lämpligheten att toastmastern, möjligen brudens far, kan inleda middagen med att utbringa Konungens skål?

Brudgummen har militär anställning men tycks inte ha militär högtidsdräkt, däremot sin hembygds folkdräkt.

Svar:
Konungens skål, eller mer korrekt Hans Majestät Konungens skål kan utbringas vid formella middagar.

Dit får man räkna ett bröllop.

Den som utbringar skålen säger “Hans Majestät Konungens skål”.

Övriga svarar “Konungen”.

Därefter höjer man sitt glas och dricker och kålen bör ske i vin.

Så svaret är ja, ni kan utbringa Konungens skål.

Läs mer i min artikel om Konungens skål >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Artighet – varför skjuts en kunglig salut med 21 skott?

Fråga:
Varför är en salut 21 skott?

Svar:
Det är en internationell sed med 21 skott, som skjuts för kungligheter, nationer och statschefer.

Det finns ett så kallat salutreglemente. Antal skott går ner till 1 ( doktor vid promotion).

Saluten kan vid extra högtidliga tillfällen dubbleras till 42 skott.

Så skedde nyligen i Storbritannien och prins Philips död. Som enligt reglementet kan dubbleras vid kunglighets död, födelse eller dop.

Vid vanlig salut skjuts skotten med 6 sekunders mellanrum, vid sorgesalut ska det vara 30 sekunder mellan skotten.

Om ett utländskt fartyg söka hamn brukade man skjuta salut för att visa att man kommer i fredliga avsikter.

Storbritannien krävde att man skulle skjuta slut på ammunitionen innan man fick angöra hamnen.

 

Läs mer i min artikel om salut >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Skåla – är det korrekt att som andra skål vid middagen utbringa den för Konungen?

Fråga:
Om HMK inte är närvarande, är det då OK att till förrätt dricka öl och snaps och skåla i den senare?

För att till huvudrätten utbringa, som första skål, skålen till Hans Majestät Konungen?

Svar:
Om man redan skålat i snaps är skålen vid vinet inte den första skålen.

I formella sammanhang, är det alltid Hans Majestät Konungens skål som kommer först.

Om någon rojalitet närvarar är första skålen alltid Konungens Skål.

Är det således en formell middag, är det inte korrekt.

Vid mindre formella middagar är det nog ingen som tycker att det är något större fel.

Läs mer i min artikel om konungens skål >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Skål – när, under en middag, utbringas Hans Majestät Konungens skål?

Fråga:
Om det är vin både till förrätt och varmrätt, när görs då Konungens skål?

Är det till förrättsvinet eller till varmrättsvinet?

Svar:
Konungens skål, eller om man säger det mer mer formellt, Hans Majestät Konungens skål.

Det är den första skålen, om man så vill, som utbringas under middagar i Sverige.

Således till förrätten.

Ser du på Nobelmiddagen är det alltid Hans Majestät Konungen skål som inleder.

(Bild: H.M._Konung_Carl_XVI_Gustaf_Copyright Kungl.Hovstaterna. foto: Alexis_Daflos)

 

Läs mer i min artikel om skålande >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Kungligt – får man bära högtidsdräkt vid Kungens födelsedag?

Fråga:
Stämmer det att man får klä sig i högtidsdräkt på kungens födelsedag?

Svar:
Du får bära högtidsdräkt när du vill, men finns en annan klädkod angiven ska du följa den istället.

Någon sådan klädkod finns inte för HM Konungens födelsedag.

Undrar du mer specifikt om högtidsdräkt är lämpligt vid programmet på yttre borggården, så är det kanske mindre brukligt att bära frack eller långklänning.

Däremot är en folkdräkt eller motsvarande också högtidsdräkt, det förekommer nog hos en del besökare.

Vilket är helt tillåtet.

Läs mer i min artikel om högtidsdräkt >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Kungligt – i kungens brev om COVID-19 (Corona)skrev han om sig själv först, är det rätt?

Fråga:
Så här skrev kungen om Coronahistorien:

Citat: ”Till dig som nu arbetar med att förebygga och begränsa spridningen av det nya coronaviruset, och med att ge vård till de personer som insjuknat, vill jag sända en särskild hälsning.

Din insats är viktig för vårt land och djupt uppskattad av mig, min familj och alla i Sverige.” slut citat

I sista meningen säger han alltså “mig och min familj”.

Normalt hyfs är att sätta sig själv på andra plats när man räknar upp folk såhär, “min fru och jag”, “mina vänner och jag” osv.

Gäller andra regler för kungen?

Svar:
Vår kung, Carl XVI Gustaf, är vår statschef och ska alltid omnämnas först.

Ditt resonemang är i övrigt helt korrekt, det är alltid andra som omnämns för mig själv.

I brevet skriver han inledningsvis “Till dig” och “vill jag“, han skriver inget om familjen där.

Följer vi ordningen ska vår kung omnämnas först och det gör han i detta brevs andra rad.

Sedan är min personliga åsikt, att oavsett hur detta skrivs, är det innehållet och syftet man ska fokusera på.

Läs mer i min artikel om skrivandets etikett >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson