Frack och ficknäsduk, när ska man ha det?

Frack och ficknäsduk, när ska man ha det?

Fråga:
Frack och ficknäsduk, när ska man ha det? När ska man ha vit näsduk till frack?

Kan man ha förtjänsttecken samtidigt med vit näsduk?

Svar:
Frågan om frack och ficknäsduk, när ska man ha det besvaras enklast med ett alltid.

Bröstfickan på fracken ska låta en vit näsduk synas.

Hur den sedan viks är en smaksak, men tre snibbar är alltid korrekt.  En rak kant är lika bra, men knöla aldrig ned näsduken i en frack.

Om du bär medaljer i full storlek, ska dessa vila på fickans övre kant och då kan du inte bära näsduk samtidigt.

Krockar inte medaljerna eller andra utmärkelser som förtjänsttecken med ficknäsduken behöver du inte ta bort den.

Läs mer i min artikel om ficknäsduk frack >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Vad är det som gäller för olika ordensband?

Vad är det som gäller för olika ordensband?

Fråga:
ad är det som gäller för olika ordensband?

Talmannens ordensband var på Nobelfesten mellangrönt med annan kantfärg.

Vad betyder det ?

Är olika breda band olika innebörd ? Är bandet alltid över högeraxeln ?

Måste det vara tyg under bandet på damer?

Svar:
Talmannen Andreas Norlén bar vid Nobelfesten utmärkelsen Storkors av Italienska republikens förtjänstorden 

Det bandet är i grönt och rött som du beskriver i din fråga vad är det som gäller för olika ordensband.

Utmärkelsen instiftades 1951 av Italienska regeringen.

Det är republikens högst rankade orden. Den delas ut för, citat Wikipedia: “meriter som förvärvats av nationen” inom litteratur, konst, ekonomi, offentlig service och sociala, filantropiska och humanitära verksamheter och för lång och iögonfallande service inom civil och militär karriär” slut citat.

Ordensband har olika innebörd och är även olika i färger eller utformning som bredd. Även placeringen kan variera, vissa band bärs på höger axel, andra på vänster. Det beror på orden, grad och sammanhang.

Varje orden har en “egen” färg på ordensband. Några undantag finns. Exempelvis anses himmelsblå färg vara särskilt fin (närmast gudomlig). Den används därför för finaste ordnar. Ett exempel är Sveriges finaste orden, Serafimerorden

Helst ska ordensband inte bäras mot bar hud, men det har vi ju sett exempel på vid t.ex Nobelfesten där Kronprinsessan inte följt detta.

Läs mer i min artikel om ordensband>> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Militära medaljer vid mörk kostym på en civil tillställning?

Militära medaljer vid mörk kostym på en civil tillställning?

Fråga:
Medaljer vid mörk kostym på en civil tillställning?

Vi är en växande skara av före detta militär personal som blivit tilldelade medaljer.

När är det OK och inte OK att bära dessa?

Till exempel om jag ska på en släktings bröllop, kan jag då knäppa på min medaljrad på min civila (mörka) kostym utan att känna att jag gör fel?

Svar:
Om din utmärkelse är avsedd att bäras utanför Försvarsmakten kan du bära den.

Svaret på din fråga militära medaljer vid mörk kostym på en civil tillställning förutsätter alltså att du följer de instruktioner som medaljen brukar åtföljas av.

Det du ska överväga är om det finns regler för bärandet av just dessa medaljer du vill bära.

Är de avsedda för civilt bruk och kan de bäras utanför tjänsten, t.ex. förtjänstmedaljen kan bäras civilt.

Utmärkelsetecken, som dina medaljer, bärs till mörk kostym när den används som formell festdräkt och formellt får ett bröllop anses vara.

Läs mer i min artikel om medaljer >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Smycken – jag har en vapenring men vet inte vilken släkt den kommer ifrån, kan du lösa gåtan?

Fråga:
Jag har en vapenring som jag är oerhört nyfiken på vilken släkt den kommer ifrån. Har funnits i familjen i många år men ingen vet historien.

Den är i silver med stämpel på utsidan B = 1760. Väger 13 gr. Symbolen högst upp är ett Björnhuvud.

Grevlig krona då den har fem kronblad, två leoparder står på postamentet och balk med tre kulor (i guld på blå botten).

Det syns en ordenskedja (Serafimerorden) under postamentet.

Kan du svara på vad ringen har sitt ursprung?

Svar:
Heraldik är specialkunskaper och till min glädje har jag i mitt kontaktnät experter som ibland hjälper mig inom olika ämnesområden.

Din ring skapade en del huvudbry, Davor Zovko ,som är en expert och heraldiker, började söka efter ringens bakgrund.

Han hittade först inte vapnet i Ranekes Svensk Adelsheraldik, så han tog kollegor till hjälp.

Vapnet har tydligen tidigare diskuterats på Facebook, utan något konkret resultat.

Men Davor fann, samt även några kollegor till honom ett i princip likadant vapen i nyss nämnda Ranekes Svensk Adelsheraldik.

Vapnet i boken tillhör ätten Karlsten  https://www.adelsvapen.com/genealogi/Karlsten_nr_1236 .

Han fortsätter med att ett problem är att ätten Karlsten inte har något björnhuvud i hjälmprydnaden.

Dessutom är Karlsten adliga medan skölden på ringen är krönt med en grevlig krona.

Eventuellt har Karlsten senare blivit grevar, men ätten dog ut 1718.

Riddarkorset kan mycket väl vara Serafimerordens men det är inte 100% säkert.

De två leoparderna(?) kan tolkas som sköldhållare (även om de är frånvända) vilket är ytterligare tecken på att vapnet är högadligt (ihop med en grevlig krona).

Längre än så kommer vi nog inte i ringens bakgrund, men vi får hoppas att detta givit dig lite mer kunskaper.

Ett varmt tack till Davor Zovko och hans kollegor.

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Klädkoder – vad innebär klädkoden seglarparad?

Fråga:
Fråga som gäller seglarparad. Svart fluga? Svart eller vit eller ingen väst?

Var fästes ordnar?

Svar:
Begreppet seglarparad är ingen officiell klädkod, men den förekommer inom vissa båtkretsar och vid frack och det är det vit fluga som gäller och eftersom damer närvarar gäller vit väst.

Med hjälp har jag funnit svaret i en seglarförenings klädföreskrifter. Det är svart fluga till seglarparad, precis som vid militär högtidsdräkt.

Men det betonas att detta är en “intern klädkod och på intet vis officiell.

HM Konungen bar frack med vit väst vid Kungliga Klubbarnas Fest.

Ordnar fästes på det vis som respektive orden anger.

Den vanligaste placeringen är vänster sida, nära hjärtat.

Riddartecken bärs på vänster sida, men kommendörstecken bärs runt halsen och när denne når första graden tillkommer en kraschan och ordensband.

Så kolla med den orden du avser bära hur bestämmelserna ser ut för insigniernas bärande.

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medalj – skulle min avlidne make haft med sig sin medalj i kistan?

Fråga:
Min man fick en medalj när han hade varit i ett krig.

Vi har kvar medaljen.

Jag undrar om han skulle haft medaljen med i graven?

Svar:
Det finns inga regler för detta om inte den avlidne uttryckt en sådan önskan.

Bättre att spara den som ett minne av din man.

Om inte annat, kan den ha ett värde, beroende på metallen i medaljen.

Läs mer i min artikel om medaljer >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Klädkoder – kan jag bära regalier och ficknäsduk vid frack?

Fråga:
Undrar om man ska bära näsduk ihop med frack och regalier fastsatt vid näsduksficka.

Svar:
Du kan bära ficknäsduk till frack.

Regalier, då låter det som du är med i någon orden och de beskriver då din position eller rang.

Om vi istället talar om medaljer eller förtjänsttecken, då är det lite annorlunda.

Om du bär medaljer i full storlek, ska dessa vila på fickans övre kant och då kan du inte bära näsduk samtidigt.

Krockar inte medaljerna eller andra utmärkelser med ficknäsduken behöver du inte ta bort den.

Så krockar inte dina regalier med näsduken fungerar även detta.

Läs mer i min artikel om frack >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer och ordnar – kan jag bära min medalj till grå kostym?

fråga:
Jag skall bevista FN:s veterandag.

På inbjudan står. Klodsel: Kavaj.

Har for avsikt att ha grå kostym.

Kan jag bära FN-medaljen till grå kostym?

Svar:
Troligen har dagen passerat när du får detta svar då det är kö till kostnadsfria svar.

Hade du valt att betala 50 kr i vårt frågeformulär hade du haft svaret samma dag i din mail.

I formella sammanhang klassas klädkoden Kavaj som mörk kostym.

En mörk kostym kan vara i färgen mörkt grå och då kan du bära dina medaljer.

Är den ljust grå är svaret nej.

Klicka här för att läsa mer i  in artikel om medaljer och ordnar >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer – kan jag bära mina FN medaljer om Mörk kostym vid bröllop?

Fråga:
Kan jag bära mina FN-medaljer till Mork kostym på brollop?

Svar:
Utmärkelsetecken, vilket FN-medaljer i hogsta grad får anses vara, kan bäras till mork kostym när denna används som en formell festdräkt.

Ett bröllop får man tveklöst anse som både formellt och festligt. Svaret är alltså ja.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer – kan jag bära min FN-medalj till mörk kostym?

fråga:
Kan jag bora min FN-medalj till mork kostym.

Jag har fått en inbjudan till ett FN-jubileum där militär personal ska bära daglig dräkt och övriga mörk kostym

Svar:
Utmärkelsetecken bärs till mörk kostym när den används som formell festdräkt.

De bärs inte på en ordinär middag.

Så det beror lite på hur formellt jubileet är, men svaret är ja från min sida.

Du kan bära medaljen, då det är ett jubileum.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer >>

 Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson