Medalj – skulle min avlidne make haft med sig sin medalj i kistan?

Fråga:
Min man fick en medalj när han hade varit i ett krig.

Vi har kvar medaljen.

Jag undrar om han skulle haft medaljen med i graven?

Svar:
Det finns inga regler för detta om inte den avlidne uttryckt en sådan önskan.

Bättre att spara den som ett minne av din man.

Om inte annat, kan den ha ett värde, beroende på metallen i medaljen.

Läs mer i min artikel om medaljer >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Klädkoder – kan jag bära regalier och ficknäsduk vid frack?

Fråga:
Undrar om man ska bära näsduk ihop med frack och regalier fastsatt vid näsduksficka.

Svar:
Du kan bära ficknäsduk till frack.

Regalier, då låter det som du är med i någon orden och de beskriver då din position eller rang.

Om vi istället talar om medaljer eller förtjänsttecken, då är det lite annorlunda.

Om du bär medaljer i full storlek, ska dessa vila på fickans övre kant och då kan du inte bära näsduk samtidigt.

Krockar inte medaljerna eller andra utmärkelser med ficknäsduken behöver du inte ta bort den.

Så krockar inte dina regalier med näsduken fungerar även detta.

Läs mer i min artikel om frack >> >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer och ordnar – kan jag bära min medalj till grå kostym?

fråga:
Jag skall bevista FN:s veterandag.

På inbjudan står. Klodsel: Kavaj.

Har for avsikt att ha grå kostym.

Kan jag bära FN-medaljen till grå kostym?

Svar:
Troligen har dagen passerat när du får detta svar då det är kö till kostnadsfria svar.

Hade du valt att betala 50 kr i vårt frågeformulär hade du haft svaret samma dag i din mail.

I formella sammanhang klassas klädkoden Kavaj som mörk kostym.

En mörk kostym kan vara i färgen mörkt grå och då kan du bära dina medaljer.

Är den ljust grå är svaret nej.

Klicka här för att läsa mer i  in artikel om medaljer och ordnar >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer – kan jag bära mina FN medaljer om Mörk kostym vid bröllop?

Fråga:
Kan jag bära mina FN-medaljer till Mork kostym på brollop?

Svar:
Utmärkelsetecken, vilket FN-medaljer i hogsta grad får anses vara, kan bäras till mork kostym när denna används som en formell festdräkt.

Ett bröllop får man tveklöst anse som både formellt och festligt. Svaret är alltså ja.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer – kan jag bära min FN-medalj till mörk kostym?

fråga:
Kan jag bora min FN-medalj till mork kostym.

Jag har fått en inbjudan till ett FN-jubileum där militär personal ska bära daglig dräkt och övriga mörk kostym

Svar:
Utmärkelsetecken bärs till mörk kostym när den används som formell festdräkt.

De bärs inte på en ordinär middag.

Så det beror lite på hur formellt jubileet är, men svaret är ja från min sida.

Du kan bära medaljen, då det är ett jubileum.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer >>

 Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer – i vilken ordning ska mina medaljer monteras inför Veterandagen?

fråga:
Jag ska deltaga på Veterandagen den 29/5-19 ute på Djurgården.

Jag har foljande medaljer : Vornpliktsmedaljen, Nobels Fredspris medaljen, Sinaimedaljen (FN-tjänst) Cypernmedaljen (FN-tjänst och Libanonmedaljen också FN-tjänst.

Nu ska jag få mina medaljer monterade av en firma som sysslar med sånt.

Där sa man att Värnpliktsmedaljen är längst till vänster, sedan Nobels fredspris och sedan i den ordning jag gjort mina FN-missioner, alltså då Sinai, Cypern och sist Libanon.

Hur får jag det rätta svaret?

Svar:
De ska rangordnas i den ordning de är utdelade och den som bärs längst till vänster är den högst rankade.

Eftersom Veterandagen sker vid FN-monumentet, torde väl FN medaljerna vara de främsta här.

Men om de ska monteras fungerar det inte med en tillfällig flytt av FN-medaljer, du får följa ordningen då de utdelats.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

Medaljer – kan jag, på min sons begravning, bära en miniatyr av en medalj i statens tjänst?

fråga:
Kan jag bora en miniatyr av NOR på min sons begravning?

Svar:
Du har ställt din fråga i kommentarsfälten och då drojer svaret pga att den inte hamnar i turordning och jag ser den inte.

NOR, jag antar att du syftar på medaljen för nit och redlighet i statens tjänst.

Oavsett detta är regeln att man bär inte på begravning sådant som utsmyckar klädseln, utan diskreta kläder och smycken.

Medaljer och utmärkelser bärs när klädseln är en formell festklädsel.

Har medaljen ingen koppling till din son ser jag inget skäl att bära den.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer >>

Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer – kan jag bära mina medaljer på en begravning?

Fråga:
Jag har fem militära medaljer bland annat från FN och regeringen.

Kan jag bära dem till mork kostym på en begravning for en person som jag känt i drygt 50 år?

Svar:
Om det finns ett tydligt samband med personen och någon av medaljerna kan du bära den for att hedra den avlidne.

Annars är de enbart utsmyckning och det ska man undvika på begravning.

Klicka här for att läsa min artikel om medaljer >>

 Ställ din egen fråga om bemötande eller vett & etikett >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer och ordnar – kan jag bära fallskärmsjägarörnen på Nobels efterfest?

fråga:
Jag ska på Nobels “efterfest” dor vi skall bära frack.

Är det OK att bära Fallskärmsjägarna gyllene orn på fracken?

Svar:
Det är en pin du avser och det kan du bära.

Men, det du ska överväga är om det finns regler för bärandet av just denna symbol.

Är den avsedd för civilt bruk och kan den bäras utanför tjänsten.

Om det är förtjänstmedaljen du avser, så kan den bäras.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer – jag ska på en gala, kan jag bära dem till mörk kostym och i vilken ordning?

Fråga:
Ska på en gala med mörk kostym.

Jag har sedan tidigare fyramedaljer/utmärkelser för: För Rikets försvar i guld. FN The service of peace (FN tjänst 6 månader)-. Svenska Arméns Skyttemedalj, prisskjutning eldhandvapen. Skyttemärke i guld.

Kan jag bära något av dessa till Mörk kostym, i så fall vilken närmast knäppningen?

Svar:
Du kan bära samtliga medaljer, om det här är en formell festdräkt.

En gala kan ju vara i princip vad som helst, så du kanske ska förhöra dig om medaljer fungerar.

Nu ska jag inte utge mig för att kunna FN:s och Försvarets medaljer och rangordning, men har du fått någon av medaljerna av Kungen ska den vara längst till vänster.

Det låter som om FN ska vara först, sedan Rikets försvar, Armens skyttemedalj och sist skyttemärket i guld.

Det är nästintill osannolikt att någon kommer notera om du inte har helt rätt ordning.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson