skåla

Fråga:
Efter skålandet skall glasen sättas ned samtidigt på bordet?

Svar:
Nej, om du är man väntar du med att sätta ned glaset någon tiondels sekund efter damen.

Eller, oavsett kön, väntar du på den person du skålat med.

Klicka här för att läsa min artikel om skålande >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Jag har en fråga kring hur man ska skåla.

I beskrivningen står det att man, efter att ha skålat med värden, ska skåla med den till höger.

Kommer inte alla att titta till höger då och skåla med grannens nacke?
Svar:
Eftersom det sker i tur och ordning kommer din bordsgranne till höger också skåla åt flera håll.

Efter att den personen tittat åt på dig till vänster, tittar denna också åt höger.

Det hinner man med, så fort passerar inte en skål.

Klicka här för att läsa min artikel om att skåla >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Undrar bara när man tar den första skålen?

Ska fira 70-åring nu i november och skåla med att hurra också.

När gör man detta under kvällen?

Svar:
Första skålen är välkomstskålen och den håller värden.

Sedan kanske någon av de närmsta vill skåla för jubilaren och kanske hålla ett tal.

Därefter brukar det vara fritt fram för övriga skålar och gratulationer.

Klicka här för att läsa min artikel om när man skålar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
När dricker man punschen när det serveras sådan till ärtsoppan?

Svar:
Punsch , tillhör egentligen likörerna, som precis som många andra spritdrycker dracks varm på 1700-talet.

Den serverades rykande varm och dracks ur små koppar.

I Sverige har punschen sina obligatoriska ingredienser: arrak, socker, vatten, te och citron.

Sådana ingredienser var dyrbara och därför var den tillgänglig endast för de som hade råd.

Sedan började man tappa på flaskor i Sverige och därmed allmänt förekommande.

Det var först in på 1800-talet som den började drickas kall, en eftermiddagsdryck, som grogg.

Därav begreppet ”punschverandor”, man drack den väl kyld på verandan en varm sommardag.

Det är från dessa tidiga vanor vi fortfarande har kvar bruket att dricka varm punsch till ärtsoppa.

Svaret på din fråga blir att man dricker som gäst när värden eller värdinnan sagt skål.

Det sker oftast först sedan soppan är serverad.

Därefter kan man dricka fritt.

Klicka här för att läsa min artikel om mat och dryck >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Enligt vett och etikett, måste mannen vänta tills kvinnan ställer ner sitt glas?

Svar:
Om en man vill genomföra en korrekt vänskapsskål enligt tradition, så väntar mannen ca en sekund efter det att kvinnan han skålat med satt ned sitt glas.

Men det är en rejäl överkurs i bordsskick och de flesta bryr sig nog inte om denna lilla regel.

Klicka här för att läsa min artikel om skålande >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Jag undrar varför man täcker över glaset med en hand vid skålning?

Svar:
Det gör man inte, troligen har du sett någon som har den ”ovanan”.

Inte så sällan uppstår vanor som dess, vilka kan ha en orsak som att någon person i släkten kanske haft ovanan att spilla eller varit darrig.

Sedan ser barn och barnbarn denna lilla ”vana”, den sprider sig i tron att det är korrekt.

Men så är det inte, man täcker inte glaset vid en skål.

Klicka här för att läsa min artikel om skålande >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 0 kommentarer }

Fråga
Jag undrar om ordet skål– kom det från vikingas segrar över fiender och att de då tog skallen på fienden och drack deras blod ur?

Svar:
Det enkla svaret blir – nej. Så var det inte, det är en skröna.

Förvisso sägs det att man skålade med höger hand som viking och med blicken fäst på varandra. Därmed förhindrades att vapen drogs.

Men det är inte bakgrunden till ordet skål.

Ordet skål är som sådant fast rotat i svenska traditioner och har årtusenden i sin historik. Men själva ordet är faktiskt fornsvenska och det är ”skal”, som är ursprunget. Ordet ”skal” betydde i fornsvenskan ett dryckeskärl, något som omslöt.

Men visst finns vikingarnas historia där också, åtminstone den tidsperioden då man dyrkade asagudar.

Man lyfte bägaren eller mjödhornet, till asagudarnas ära och bad om krigslycka och framgång. Men det kunde lika gärna vara bonden på Birka som önskade god skörd.

Därefter blev skålen mer och mer utvecklad, för att bli en hyllning till ledare, kungligheter och fäderneslandet.

Sedvänjan kom sedermera att bli en borgerlig, krävande ritual med många regler om och till vem man skålade. Men även här spred sig skicket ut till allmogen, man skålade utan rangordning.

Då kunde även kärleken hyllas vid en skål och det blev lyckönskningar.

Klicka här för att läsa min artikel om skålande >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Med vilken hand lyfter man glaset när man skålar?

Kan man byta hand?

Varför gör man på detta sätt?

Svar:
Glaset lyfts alltid och sätt alltid ned med höger hand.

Under själva skålandet kan man flytta den till vänster hand, om man t.ex. har en bordsgranne till höger kan man skåla med vänster hand och därigenom skapa en atmosfär.

Att man lyfter med höger hand kommer från höger hand, vapenhanden.

Man hindrade fienden från att dra vapen.

Samma skäl som hälsande i höger hand.

Läs mer i min artikel om skålar och skålande >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson 

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Efter att värdinnan sagt skål och välkomna får alla sedan dricka ur sina vinglas eller bör man alltid skåla med någon?

Svar:
En klok värd eller värdinna avslutar med ”nu dricker vi fritt”.

Men detta är inte så vanligt, så man brukar säga att du skålar med de du har närmast dig och besvarar de skålar du ges.

I övrigt dricker du fritt.

All gammal tradition omkring detta med att inte dricka förrän någon skålat med dig som kvinna och andra liknande äldre seder, är att betrakta som föråldrat.

Klicka här för att läsa min artikel om att skåla >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Visst stämmer det att man inte skålar över ögonen höjd?

Svar:
Det stämmer.

Ursprungligen sa man vid tredje kragknappen, men det var när kavalleriet bar uniform.

Idag säger man ungefär en decimeter under hakan, når man lyfter glaset sker det till hakans höjd.

Men sedan kan man diskutera om detta är så viktigt idag, det handlar mer om en vänlig gest.

Klicka här för att läsa min artikel om skålande >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Skålande – hur gör man en bordsskål?

juni 9, 2017

Fråga: Vid kollektiv skål, vem av bordsgrannarna skålar man med först, högra eller vänstra? Svar: Jag misstänker att du avser bordsskål. Sett ur mannens synvinkel: Titta på den som utbringar skålen och höj ditt glas Titta på damen till höger Titta på damen till vänster Återgå till den som utbringat skålen Avsluta med att sätta [...]

Läs hela artikeln →

Kungligt – när utbringas Konungens skål?

april 7, 2017

Fråga: Vid en trerätters middag ska vi skåla för Konungen och fosterlandet. Sker detta vid förrätten, eller vid huvudrätten ? Svar: Lämpligen sker det direkt vid förrätten. Klicka här för att läsa min artikel om skålande >> Etikettdoktorn Mats Danielsson

Läs hela artikeln →

Bordsskick – kan man skåla i snaps efter nationalsång och Kungens skål?

mars 8, 2017

            Fråga: Är det OK att sjunga snapsvisor efter att man till exempel utbringat Kungens skål eller hyllat fosterlandet med att sjunga nationalsången innan förrätten? Svar: Det är absolut inga problem. Titta på Nobelfesten, där skålar man för Hans Majestät Konungen, sedan kan man utan bekymmer skåla vidare med varandra [...]

Läs hela artikeln →

Skåla – inom vilken tidsram utbringar man en svarsskål?

januari 18, 2017

Fråga: Inom hur många minuter ska jag besvara en skål? Svar: Är du riktigt formell så besvaras, eller mer korrekt återgäldas, skålen inom två minuter. Men idag är det ingen som kan sådana detaljer, så du kan lugnt avvakta utan att känna någon tidspress. Klicka här för att läsa min artikel om skålar >> Etikettdoktorn [...]

Läs hela artikeln →

Skåla – hur ska man besvara en vänlighetsskål?

december 13, 2016

Fråga: När ett sällskap eller en person (gäst) höjer och önskar en skål för en viss person i sällskapet. Vad gör den man skålar för? Min uppfattning är att den person för vilken skålas inte ska delta i skålen utan enbart ”stolt” emottaga hyllningen utan att skåla med. Har jag rätt eller? Svar: En skål [...]

Läs hela artikeln →

Bordsskick – är det ok att äta samtidigt som någon håller tal?

september 10, 2016

Fråga: Var nyligen på 50-årsmiddag. Männen mittemot mig åt när det hölls tal. Jag skulle inte komma på tanken utan lägger självklart ned besticken och lyssnar. Är det ok att äta när någon håller tal? Svar: För mig är det alldeles självklart att göra som du, lägga ned besticken och aktivt lyssna. Det visar respekt för talaren [...]

Läs hela artikeln →

Skål – kan jag klinga med botten på glaset för att visa ett djupare intresse?

juni 5, 2016

Fråga: Jag har hört från olika källor att när en skålar med botten på glaset visar man subtilt att en är intresserad av personen på ett annat plan än enbart socialt. Det var ett subtilt sätt att indikera intresse när öppet flirtande inte passade. Stämmer detta? Svar: Det är absolut ingen vedertagen vett och etikettsregel. [...]

Läs hela artikeln →

Barn – får eller bör man skåla med en fyraåring?

mars 26, 2016

Fråga: Heta diskussioner inom familj. Jag anser att man aldrig – i något sammanhang skålar med minderårga barn. Jag tycker det ger fel signaler. Har jag helt galet viker jag mig utan tvekan Svar: Ditt ställningstagande beror troligen på din koppling till alkohol. Men jag hävdar att en skål kan utbringas i all dryck och är [...]

Läs hela artikeln →

Bordsskick – kan jag skåla i öl?

januari 31, 2016

Fråga: Är det korrekt att utbringa en skål i öl? Svar: Vid formella tillställningar gör man det inte och i vissa studentkretsar kan det innebära att man får betala rundan som straff. I vänners lag eller på festen med goda vänner går det utmärkt. Klicka här för att läsa min artikel om skålande >> Etikettdoktorn [...]

Läs hela artikeln →

Skåla – jag kan inte skåla pga av min tro – är jag oartig?

januari 25, 2016

Fråga: Jag kan av religiösa skäl inte skåla under några som helst omständigheter. Varken i alkohol eller utan. Detta blir problematiskt för mig, så jag har hittills oftast avböjt större middagar mm. Mina nära vänner ser det inte som ett problem, då jag förklarat detta för dem. Men jag undrar om det finns något annat [...]

Läs hela artikeln →