tacktal

Fråga:
Vår son ska gifta sig nu i juni och jag har en fråga angående tacktalet.

Jag vet ännu inte om bordsplaceringen men jag förutsätter att jag kommer att föra brudens mor till bords.

Inbjudan kommer från brudparet själva och bröllopsfesten kommer att hållas på gården där bruden är uppväxt, brudens föräldrar fortfarande bor och brudparet även själva bor sedan några år.

Kostnaden för bröllopet fördelas på brudens föräldrar, vi som är brudgummens föräldrar samt brudparet själva.

Jag och min hustru kommer under middagen att hålla tal till vår son.

Jag förutsätter att det är jag som även ska hålla tacktalet, riktat till brudens mor, trots att det är brudparet som bjudit in till bröllopet och festen och att vi är medfinansiärer.

Har jag tänkt rätt?

Svar:
Det är egentligen den enklaste fråga jag fått, för svaret är ja.

Du har tänkt helt rått och det har ingen betydelse att ni är med och betalar.

Klokt att du riktar ditt tack till brudparet, de har ju formellt bjudit in er och sedan brudens mor (om far finns ska han också inkluderas).

Klicka här för att läsa min artikel med tips till en talare >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Middag med sex herrar och sju damer.

Värdinnan sitter på kortändan.

Till vänster om henne sitter en dam och till vänster om henne en herre.

Till höger om värdinnan sitter en herre och till höger om honom en dam.

Vem håller tacktalet för kvällens middag?

Svar:
Då förväntas mannen till höger om värdinnan hålla tacktalet.

Klicka här för att läsa min artikel om tacktal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Min son ska gifta sig och vi (hans föräldrar) betalar bröllopet tillsammans med brudens föräldrar.

Vem håller välkomsttal resp tacktal?

Vem utbringar brudparets skål?

Tack för en fin hemsida!

Svar:
Tack för uppskattande ord.

Det är inte betalningen som styr vem som gör vad.

Normal sett är det brudens far som inleder med välkomsthälsning och brudparets skål (det senare kan även toastmaster göra).

Tacktalet håller brudgummens far.

Klicka här för att läsa om talordning på bröllop >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Vem tackar för maten om värdparet är två män? ( två sammanboende män där en har huvudansvar för mat och den andre för det estetiska kring middagen.)

Svar:
Det mest enkla sättet är att fråga dem vem av dem som har kvällens hedersgäst/tacktalare till bords.

Den äldre regeln är att när värdinna saknas är det mannen till höger om värdens bordsdam som håller tacktalet.

Men det behöver inte vara så traditionsbundet, de har ju redan ändrat på förutsättningarna, så det går lika bra om värdens bordsdam håller ett tacktal.

Se bara till att det klargörs redan vid middagens inledning, att ”idag faller lotten om tacktal på mig”.

Klicka här för att läsa min artikel om tacktal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Skall ett tacktal över huvud taget applåderas och vid vilket/vilka tillfälle-/n i så fall?

Svar:
Det går alldeles utmärkt att applådera ett bra tacktal och det sker isåfall direkt efter talet.

Vid en Kunglig middag applåderas det inte och när familjen tackar gästerna vid avslutat minnesstund applåderas inte.

Däremot applåderas ju litteraturpristagarens tal vid Nobelfesten.

Klicka här för att läsa min artikel om att hålla tal >>

Mats Danielsson, Etikettdoktorn

{ 0 kommentarer }

Fråga:
En fest där jubilarens föräldrar står för kalaset , vem och när tackas för maten?

Svar:
Det gör den man som har värdinnan (bör vara jubilarens partner i första hand och den kvinnliga föräldern om ingen partner finns) till bordet, vilket innebär att hon sitter på hans högra sida.

Tacktalet hålls lämpligen i slutat av desserten och man tackar värdparet, vilket innebär jubilaren med partner.

Om det är uppenbart att föräldrarna håller i hela värdskapet, blir det dem man tackar.

Klicka här för att läsa min artikel om tacktal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Vem håller tacktalet när värden är man och det inte finns en värdinna och middagen har både män och kvinnor som gäster?

Svar:
Det gör personen på värdens högra sida.

Klicka här för att läsa min artikel om tacktal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Middag:4 herrar,5 damer. Värdinnan sitter på kortändan.

Till vänster om henne sitter en herre och till vänster om honom en dam.

Till höger om värdinnan sitter en herre och till höger om honom en dam. Vem håller tacktalet för kvällens middag?

Svar:
Mannen som sitter på värdinnans vänstra sida har henne till bord och håller därmed kvällens tacktal.

Klicka här för att läsa min artikel om att hålla tal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Två goda vänner till mig är särbos.

Varannan gång bjuder han hem till sig, varannan gång bjuder hon hem till sig.

När vi är hos honom, ska man då tacka honom för maten även om man vet att hon lagat den?

Svar:
Ni tackar båda i paret för inbjudan och maten.

Klicka här för att läsa min artikel om tacktal >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Fråga:
Ser i dina svar att vid finare middagar så tackas värdinnan för maten ibland med tal.

Men i mitt fall (och flera av mina väninnors) så är det främst killarna som lagar maten och det skulle kännas lite pinsamt att då få ett fint tack.

Kan sådana tal hållas till män istället eller är det mer som ett ”tack för den trevliga tillställningen”?

Svar:
Givetvis kan man vara flexibel och hålla talet som man tycker och önskar, det låter snarast som om du talar om matlagning i goda vänners sällskap och då håller man sällan några tacktal.

Man tackar givetvis för maten och då gör man det till den som lagat maten, till den som upplåter sitt hem och som förberett festen.

Om det blir ett tal får det mer en spontan karaktär och kan vara både uppsluppet och ledigt.

Dessutom, om du är på en fest där man anlitat catering eller en kock, så är det ändå värdinnan som får tacktalet.

Formella tacktal sker mer vid formella tillställningar, oavsett vem som lagat maten, så går tacket till värdinnan och görs av hennes bordskavaljer.

Etikettdoktorn Mats Danielsson

{ 0 kommentarer }

Tacktal – vem håller detta då värdinna saknas?

november 22, 2016

Fråga: Om en ungkarl har middag med blandade män och kvinnor som gäster vem håller då tacktal? Svar: Vid middag med endast värd är det gästen till höger om denne (man eller kvinna) som förväntas hålla ett tacktal. Idag kan, om värdinna saknas, tacktalet mycket väl hållas av den kvinna som har värden till bordet. Förr gällde, [...]

Läs hela artikeln →

Tal – vem håller tacktalet vid bröllop, när brudparet betalat allt?

september 29, 2016

Fråga: Vem tackar för maten på ett bröllop när brudparet bjuder? Svar: Det gör alltid brudgummens far. Klicka här för att läsa min artikel om tacktal >>  Etikettdoktorn Mats Danielsson

Läs hela artikeln →

Tal – varför sitter damen på höger sida och när håller hon tacktal?

september 3, 2016

Fråga: Vi  undrar varifrån etiketten kommer ifrån att damen på höger sida tackar för maten? Vi tänker att det är en gammal sed. Svar: Vid en dammiddag eller en middag där damen är hedersgäst i affärssammanhang, så sitter hon till höger om värden/värdinnan och tackar därmed för maten. Att hon sitter på höger sida beror [...]

Läs hela artikeln →

Bordsskick – vem håller tacktal?

augusti 3, 2016

Fråga: Vem tackar värdinnan för middagen? Är det personen till höger eller till vänster om värdinnan? Svar: Om det är en middag med både kvinnor och män är det värdinnans bordskavaljer, mannen till vänster, som håller tacktalet. Är det en middag med enbart damer, är det damen på hennes högra sida som är hedersgäst och därmed [...]

Läs hela artikeln →

Bröllop – vem håller tal när brudgummens far betalar och hur får gästerna att inte ta med barnen?

januari 11, 2016

Fråga: Min dotter ska gifta sig. Hennes blivande svärfar kommer att bekosta hela bröllopet. 200 gäster , frack , middag mm mm . Skall jag hålla mitt tal till min dotter och måg bara eller skall jag i samma tal tacka för maten. Troligen får jag mågens mor till bordet. Bör man på inbjudan efterfråga [...]

Läs hela artikeln →

Tal – om brudgummens föräldrar betalar, ska jag som brudens far, ändå hålla välkomsttal?

januari 10, 2016

Fråga: Jag är far till bruden. Svärsonens föräldrar bekostar bröllop med efterföljande middag. Som brudens far inleder väl jag talen? Ska jag tacka värdparet ? Alltså svärsonens föräldrar , eller skall jag endast tala till min dotter och svärson? Svar: Det blir du som brudens far som håller välkomsttalet, men jag föreslår att du kontaktar [...]

Läs hela artikeln →

Bordsskick – vem tackar för middagen, pappa eller styvmor?

december 2, 2015

Fråga: Vi är ett relativt nyblivet vuxet par som har bjudit fästmöns far och styvmor på middag. Vem av fadern eller styvmodern ska tacka för middagen och till vem av oss samt hur gör de det på bästa sätt? Svar: I sammanhang som detta, där ni endast är två par inom familjen är det knappast [...]

Läs hela artikeln →

Disputation – ska vi som föräldrar tacka gästerna vid middagen?

augusti 24, 2015

Fråga: Vår son ska disputera. Han ska ha fest på kvällen då han kommer att få present. Bör vi ändå överlämna blommor efter själva disputationen? Undrar också över det tal vi ska hålla på kvällen. Bör vi börja det med att tacka gästerna? Svar: Om ni vill ge honom en bukett, så gör ni det [...]

Läs hela artikeln →

Tal – vem håller tacktal vid bröllopsmiddag?

juli 20, 2015

Fråga: Vem håller tacktalet vid en bröllopsmiddag som brudparet själva står för och där både brudens och brudgummens föräldrar deltager. Svar: Det gör brudgummens far, eftersom han har brudens mor till bords och hon räknas som kvällens värdinna. Klicka här för att läsa om talordning på bröllop >> Etikettdoktorn Mats Danielsson

Läs hela artikeln →

Bordsplacering – hur ska vi sitta vid en dammiddag?

juli 19, 2015

Fråga: Jag skall ha dammiddag för 12 damer och var sitter den damen som jag har till bordet? Normalt är det ju till vänster om värdinnan, men gäller det också för damer? Förväntas hon också hålla tacktal? Svar: En dambjudning har alltid den bästa och finaste platsen på värdinnans högra sida och det är den [...]

Läs hela artikeln →