Medaljer – hur ska jag bära mina utmärkelser från min FN tjänst?

Fråga:
Jag har en FN medalj från en mission på Cypern 1982.

Sedan har jag medaljen för FN truppernas fredspris.

Den officiella.

När och hur ska jag bära dom och hur ska dom vara placerade på bröstet.

Är det endast frack och uniform som är aktuellt och inte kostym?

Svar:
Du bär dem vid officiella tillställningar och inte vid ordinära middagar. Både vid mörk kostym och frack.

Om du bär medaljer i full storlek, skall ju dessa vila på fickans övre kant (ungefär där ficklocket skulle ha suttit om det varit en uniform) och då kan man inte bära näsduk samtidigt.

Utmärkelsetecken, som dina medaljer, bärs till mörk kostym när den används som formell festdräkt, men inte vid en ordinär middag.

Nobels fredspris medalj för de som gjort FN-tjänst tom 1982 är nog en mer allmän medalj än den du fått vid din mission på Cypern.

Så jag skulle nog placera den senare till höger.

Klicka här för att läsa om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Ordnar och medaljer – kan jag bär min släktings medalj för att hedra personen?

Fråga:
Hur ligger det till med att bära en släktings akademiska medalj för att hedra denne vid exempelvis bal?

Är detta ok och bärs den i så fall på höger sida istället för vänster för att tydliggöra att det ej är min medalj?

Svar:
Medaljen är en utmärkelse, ett förtjänsttecken som endast bärs av den som erhållit den.

Så svaret blir att du bär den inte.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Ordnar – kan jag bär dem till högtidsdräkt vid bröllop?

Fråga:
Kan man ha ordnar om man är bjuden på bröllop i högtidsdräkt?

Svar:
Det beror dels på klädkoden, har den skrivit m.o (med ordnar), eller utan ordnar (u.o).

Ibland kan det stå m.a.o (med akademiska ordnar).

Amaranterorden eller Innocenceorden är en symbol och inte för något man utfört och de bärs inte utanför festen.

Sedan är det inom andra ordnar ordensreglerna som styr, men de flesta bärs inte utanför orden.

Om din orden har gradband bärs dessa enbart i loge.

Du måste alltså i förekommande fall kontrollera om dina ordnar bärs i den allmänna världen.

Den officiella “orden” som kan bäras är idag endast Hans Majestät Konungens medalj.

Det är förvisso en medalj och ingen orden, men det är den högsta utmärkelse en svensk idag kan få och tillkom 1814 och sedan 1975 då svenska statsordnar upphörde.

Den kan du bära om det är en sådan du har, men det är men medalj och för dessa gäller helt andra regler än vad som gäller för ordnar.

Övriga ordnar är Nordstjärneorden, Svärdsorden och Sveriges högsta orden Serafimer.

Men jag gissar att du inte har någon av dessa, då det är utländska medborgare, statschefer och Kungahuset som får någon av dem och antalet är begränsat.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

 

 

Svar direkt!

 

 Vi har flera dagars kö till kostnadsfria svar, betala 50 kr och du får svaret senast nästa vardag, direkt via e-post.

  • När du betalat, ser vi detta och skickar svaret. (glöm inte att ange e-post) 


Eller, 
ring Mats Danielsson

Ring 08-231910. Pris 150 kr.

Betalningsalternativ

Medaljer – hur bärs militära utmärkelser för dam och vid Kavaj?

Fråga:
Klädsel Kavaj står det på inbjudan och jag har fått väldigt bra info här om hur man då kan klä sig som kvinna.

Men på inbjudan uppmanas man att bära sina militära förtjänsttecken.

Jag har s.k. ribbor som jag kan bära men hur vet jag i vilken ordning jag ska bära dem?

Jag har tre: Sverige, FN och NATO.

Svar:
En minnesregel är att originalordnar och originalmedaljer i normalfallet endast bärs vid officiella statsceremonier.

Annars bär du dina miniatyrer.

Om du är på tillställning, som kan räknas till de mer officiella kan du bära dina originalmedaljer,  som jubileer till minne av FN-operationer (Veterandagen t.ex), sammankomster i militära kamratföreningar eller inom ordenssällskap.

Vad det gäller rang och placering kommer efter dina svenska utmärkelser i tur och ordning internationella utmärkelser (ex. FN) och sist utländska utmärkelser (som din från NATO).

Du bär således original eller miniatyrer på din klänning.

Dina ribbor bär du endast till uniform.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

Medaljer – hur ska dessa bäras och i vilken ordning?

Fråga:
I samband med Veterandag. Om jag bär kavaj, hur ska jag då placera dessa?

Har värnpliktsmedaljen, UNPROFOR, IFOR samt två stycken internationella insatser i brons .

Svar:
Utan att rangordna, men för läsaren skull är UNPROFOR = United Nation Protection Force och IFOR = Implementation Force.

De ska rangordnas i den ordning de är utdelade och den som bärs längst till vänster är den högts rankade.

Eftersom Veterandagen sker vid FN-monumentet, torde väl FN medaljerna vara de främsta här.

Normalt sett bärs inte medaljer i original till Kavaj (mörk kostym) annat än vid formella tillfällen, men detta är ett sådant tillfälle då det går bra att bära dem.

Medaljerna ska vila på fickans övre kant (ungefär där ficklocket skulle ha suttit om det varit en uniform) . Så ficknäsduk ska du inte ha.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

 

Medaljer – kan jag bära mina militära utmärkelser vid min morfars begravning?

Fråga:
Jag ska snart delta i en begravning för min morfar och inför den här begravningen så har jag fått mina militära medaljer skickat hem till mig.

Skulle det passa sig att bära dom vid ett sådant tillfälle och hur och var ska dom fästas i så fall?

Svar:
Alla smycken, dekorationer etc. ska man vara sparsam med vid begravning.

Det är ingen fest där man visar upp sina förtjänster.

Du kan, om du och morfar t.ex. varit medlemmar i samma förening bära ett klubbpin, men det är också allt.

Således – inga ordnar eller medaljer.

Klicka här för att läsa min artikel om medaljer >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer – hur är placeringen av en ordensmedalj i relation till andra medaljer?

Fråga:
Jag har letat runt men inte riktigt blivit klok på hur min ordens medalj skall bäras.

Jag bär den på fracken i full storlek tillsammans med min värnpliktsmedalj.

Jag har sett att mina ordensbröder ibland bär medaljer från försvaret närmast hjärtat i full storlek och sedan ordens medaljerna efter i full storlek.

Vissa bär ordens medaljen närmast hjärtat och reservofficers medalj eller dyl.

Efter denna. Men vad är rätt?

Svar:
Ordensmedaljer bärs vanligen inte utanför orden.

De bärs inte på en ordinär middag och vanlig placering är på vänster sida av bröstet, nära hjärtat.

Normalt bär man den för tillfället högst rankade medaljen närmast hjärtat.

Är du i loge, är det den medaljen som du bär mest rankad.

Sedan finns det vissa utmärkelser som alltid rankas högre, men de berör vi inte här.

Läs mer i min artikel om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

Medaljer och ordnar – varför bärs inte Storkorsband till kostym?

Fråga:
Du skriver att man inte kan bära storkorsband till mörk kostym.

Vari ligger de stora skillnaderna i detta asvseende mellan en mörk kostym och en normal uniformsrock för marinen, exempelvis den svenska marinen?

Svar:
Skillnaderna beror helt och hållet på utformningen, en uniform är helt annorlunda.

Jag misstänker att, trots din hänsyftning, att detta inte var frågan.

Så om du istället avsåg bärandet av storkors eller andra ordnar runt halsen, bärs de inte om uniformen är daglig dräkt (eller motsvarande) eller till mörk kostym.

Då bärs, precis som till mörk kostym, miniatyrer. Detta förutsatt att det är en högtid.

Vid uniform (och civilt) bärs storkorsbandet endast till högtidsdräkt.

Klicka här för att läsa om medaljer och ordnar >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson