Begravning – ska fanan, vid prestavering, sänkas när skovlarna med mull hälls på kistan?

Fråga:
Om presatvering.

Ska fanan sänkas ,när prästen har mull på kistan?

Svar:
En prestav är en florbehängd stång som bärs i täten av ett sorgetåg eller som hedersvakt under begravningsceremonin.

Ordet kommer från ryskans pristav – uppsyningsman och avser ursprungligen den prestaverande, marskalken med sin stav i spetsen för en procession.

Du avser nog fanvakt vid kistan.

Svaret är ja, den sänks vid de tre skovlarna mull. Här följer lite fler regler.

Fanvakten, d v s den som för fanan, skall inta sin plats i koret innan de sörjande kommer in.

Ensam fana placeras till vänster i koret, flera fanor fördelas på ömse sidor.

Svensk fana placeras alltid till vänster i koret och florbehängs endast vid landssorg.

Detta gäller även om kistan bärs in.

Fanan hålls i ”Lediga” utom vid följande tillfällen:

Då kistan bärs in – ”Giv akt” 
( fanan hållas med höger hand om stångens ände, som stöds mot midjan i höjd med höfterna. Vänster arm skall vara sträckt och handen hålla om stången i höjd med axlarna. Stången skall hållas mitt för bröstet.)

Då de anhöriga kommer in – ”Giv akt”

Vid de tre skovlarna mull – ”Hälsning”

Då representant för egen organisation talar eller lägger ner krans/blommor – ”Hälsning”
( Hälsning görs genom att fanan lyfts upp och sänks till vågrätt läge utan att duken vidrör golvet.)

Då kistan sänks – ”Hälsning”

Fanan skall aldrig sänkas i gravöppningen eller vidröra kistan.

Vid utmarsch till grav går fanvakten först med fanan i ”Giv akt”.

Sker inte utmarsch, står fanvakten kvar tills de sörjande lämnat kyrkan.

Vid gravplatsen ska fanvakten stå vid gravens huvudända och stå kvar tills de sörjande lämnat gravplatsen.

Klicka här för att läsa mer om gäst på begravning >>

Etikettdoktorn Mats Danielsson

 

Har du en fråga till Etikettdoktorn, ställ den inte i kommentarsfältet. Ställ din fråga här. Då får du även ett meddelande när din fråga besvarats. Frågor i kommentarerna kommer inte placeras i kön och ditt svar kan dröja och blir svårare för dig att hitta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *