Snälla läkare gav friskare patienter

Etiquette letter – nyhetsbrev i etikett- och bemötande
För dig som läst nyhetsbrevets första del i mail- klicka här så får du fortsättningen längre ner

Bemötandet i vården kan uppfattas som en etikettsfråga
Man måste vara frisk för att orka bli sjuk… Du har säkert hört denna fras och ännu fler har tyvärr också tvingats uppleva det. Men så ska det inte behöva vara, ingen ska förlora sin värdighet som gammal eller sjuk.

Han föll ned medvetslös
Lasse var en 78-årig man som hade sitt livs största passion i tennis. Dessutom åkte han på turneringar och tävlingsspelade regelbundet. En dag faller Lasse ihop under en match i en mellansvensk stad. Man noterar ett lågt blodvärde och Lasses  kollaps förklaras med detta. Efter ett litet tag flyttades Lasse till sitt ”hemsjukhus”, men hade nu ett avsevärt försämrat minne. Anhöriga påpekar detta på sjukhuset, men får svaret ”gamla människor blir lätt förvirrade på sjukhus”. Lasse skulle skrivas ut samma dag, utan att man lyssnat på hans egen berättelse.

En god vän i nöden
Lasse hade tur, hans bäste vän och tillika pensionerade distriktsläkare visste bättre. Han begärde att få tala med klinikens läkare. Lasse blev kvar ett par veckor på sjukhuset och fick behandling för sin – stroke.  Ingen hade noterat Lasses personlighetsförändring, man missade diagnosen. Det är tragiskt och kan tyvärr hända, men poängen? Ingen uppfattade att Lasse två veckor tidigare spelat tävlingstennis och nu kände han inte ens igen sin fru. Men någon stred för Lasse….

Gott bemötande ger friskare patient
Lasse blev frisk nog att återfå ett värdigt liv och fick fortsätta må bra. Det får inte alla och de har inte heller någon som strider för dem. Dementa, kroniskt sjuka, funktionsnedsatta, oroliga föräldrar. Listan kan göras lång! Jag talar om värdigt bemötande, ja kanske till och med om en värdig död. För ingen vill ha ett ovärdigt bemötande. Att ”glömma” Lasses liv och vem han var påverkade hans behandling negativt.

Bemötandet i vården kan uppfattas som en etikettsfråga
Det finns numera indikationer på att bemötandet kan ha effekter på patienters sjukdomsupplevelse och tillfrisknande. En nyligen publicerad studie på  ca 5000  långtidssjukskrivna svenskar visar att ca 70 procent av patienterna hade erfarenhet av positivt bemötande. Av dessa uppskattade 34 procent att deras återgång i arbete hade underlättats av bemötandet. (Lynöe N, et al. BMJ Open. 2011;1)

Snäll doktor gav friskare patient!
891 patienter med diabetes delades in i tre grupper baserade på bedömningar av läkarnas empatiska (känslomässig förståelse)  förmåga. Patienternas värden på blodsocker (HbA1C) och kolesterolvärden  (LDL) var markörer för hur bra de behandlades i sin diabetes.   Studien visade att de som gick till läkare med hög empatisk förmåga hade bevisat lägre värden. (Hojat, Mohammadreza et al Academic Medicine: March 2011 – Volume 86 – Issue 3.)

Det handlar inte enbart om ”kunder” och service
I en tid med vårdval och LOV (lagen om valfrihet) är det så lätt att vi tänker kundfokus och service.  Givetvis har det goda effekter på t.ex. tillgänglighet, men vi får aldrig glömma att bemötande är också frågan om värdighet och respekt. Är du gammal och bor på ett vårdboende eller i hemsjukvården/omsorg ska du behandlas med respekt, är du dement ska du bemötas som en vuxen människa, sitter du i ett väntrum på sjukhuset ska du få personlig information om en väntetid som uppstått. Jag kan fortsätta att räkna upp situationer, det skulle aldrig ta slut.  Även om vi som människor drabbas av kroppsligt förfall, ålderssvaghet eller sjukdom ska vi bemötas med värdighet.  Att behandla en människa ovärdigt eller med avsaknad av respekt  leder till att denna person inte längre kan se på sig själv på samma sätt som tidigare och det påverkar personens värdering av sig själv. Vårdpersonal är proffs på människors hälsa. Det ska de även vara på bemötande, men är det så?

Läs mer om framgångsrikt bemötande i vården

Mats Danielsson, etikett- och bemötandeexpert
Etikettdoktorn

Har du en fråga till Etikettdoktorn, ställ den inte i kommentarsfältet. Ställ din fråga här. Då får du även ett meddelande när din fråga besvarats. Frågor i kommentarerna kommer inte placeras i kön och ditt svar kan dröja och blir svårare för dig att hitta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *