Present till värdparet på hyrd restaurang

Fråga: Vi skall på gåsmiddag, hela restaurangen är hyrd. Skall man ha med sig någonting till värdparet?

Svar: Det beror på. Jag förmodar att eftersom det finns ett värdpar och hela restaurangen är bokad, så ska något firas. Då är de säkert beredda på presenter och har förhoppningsvis ett presentbord. Är det däremot så att man helt enkelt bestämt sig för att träffas i goda vänners lag, släktmiddag, affärssammanhang,  eller dylikt kan det bli överflödigt med presenter.

 

Med Vänlig Hälsning

Anna Danielsson